Veletiny.cz
Veletiny.cz

Vítejte ve Veletinách

Letecký snímek

Letecký snímek Letecký snímek

Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 570 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.

Úřední deska

Popis Soubor Platnost
Rozpočtové opatření č.1/2019 poctove_opatreni_c._1-2019.pdf 13.03.2019 -
Vyhláška Okresního soudu UH yhlaska_okresniho_soudu_uh.pdf 18.02.2019 - 18.05.2019
Výroční zpráva 2018 ocni_zprava-informace_2018.pdf 18.02.2019 -
Rozpočet obce Veletiny 2019 schvaleny_rozpocet_2019.pdf 28.12.2018 -
Návrh rozpočtu MRDP 2019 ikroregionu_dolni_poolsavi.pdf 30.11.2018 -
Návrh střednědobý rozpočtový výhled MRDP 2020-2022 ikroregionu_dolni_poolsavi.pdf 30.11.2018 -
Pozemkový úřad pozemkovy_urad.pdf 04.09.2018 -
Hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví hospodareni_mrdp.pdf 04.06.2018 -
Závěrečný účet obce Veletiny 2017 ny_ucet_obce_veletiny_2017.pdf 04.05.2018 -
Účetní závěrka obce Veletiny 2017 zaverka_obce_veletiny_2017.pdf 04.05.2018 -
Účetní závěrka MŠ Veletiny 2017 i_zaverka_ms_veletiny_2017.pdf 04.05.2018 -
Střednědobý výhled hospodaření MŠ Veletiny ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf 12.12.2017 -
Střednědobý výhled MŠ Veletiny ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf 25.05.2017 -
Veřejnoprávní smlouva DFS Veleťánek dfs_veletanek.pdf 27.02.2017 - 27.02.2020
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek ms_kojetinek.pdf 27.02.2017 - 27.02.2020
Archiv úřední desky

Aktuálně


Změna ve využívání kontejnerů na bioodpad

Vážení spoluobčané,

z důvodu snadnější následné manipulace s uloženým bioodpadem, budou přistavované kontejnery sloužit VÝHRADNĚ pro měkký druh odpadu. Větve, které způsobovaly problém při dalším třídění, budou odvezeny zvlášť k poštěpkování. Proto je, prosím, ukládejte do blízkosti kontejnerů, nebo budou po domluvě odváženy z předem dohodnutých míst. Za dodržování děkuje team obecních zaměstnanců.  

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu (450,- Kč/osoba s trvalým pobytem) a za psa (50,- Kč/kus) je možno zaplatit v kanceláři obecního úřadu pouze v úřední dny, tzn. každé pondělí a středu od 7.00 do 17.00 hodin, nebo bankovním převodem na číslo účtu 11527721/0100. 

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června 2019.

UPOZORNĚNÍ

Při pytlovém svozu papíru a plastu, prováděném zpravidla každý poslední pátek v měsíci, budou odebírány pouze modré a žluté pytle označené firmou RUMPOLD, které musí být řádně zavázané. Jiné pytle a ani žádný přiložený jiný odpad odebírán nebude.  

Prosím o dodržování nastaveného systému, stejně jako o správné ukládání odpadu do kontejnerů, které slouží výhradně pro BIOODPAD, pokud není domluveno jinak. Do těchto kontejnerů NEPATŘÍ žádný jiný druh odpadu.

Za pochopení děkuje starosta našich Veletin Tomáš Trtek a team zaměstnanců. 

Archiv Aktualit
Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
29.03.2019
Žluté pytle – plast
29.03.2019
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj