Napište nám
X

Napište nám

Zpráva
Ochrana
 

 Vítejte ve Veletinách

Letecký snímek
Kliknutím zavřete.
Letecký snímek

Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 570 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.

Úřední deska

Popis Soubor Platnost
Informace o konání ZO Veletiny 5.9.2016 v 18.00 informace_5.9.2016.doc (Stáhnout) 29.08.2016 - 05.09.2016
Volby 2016 poskytnuti_informace.doc (Stáhnout) 23.08.2016 - 08.10.2016
Archiv úřední desky

Aktuálně

aktualita 29. 8. 2016

aktualita 18. 8. 2016

aktualita 30. 6. 2016

          Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 27 televizí, 14 monitorů a 534,00 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 27 televizí, 14 monitorů a 534,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 18,95 MWh elektřiny, 1 037,67litrů ropy, 80,72 m3 vody a 0,64 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,98 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 16,23 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 

                             Děkujeme za správné třídění veškerého odpadu

 

Příloha (PDF):
Asekol_env_vyuct_2015

aktualita 28. 5. 2016

Cestování s dětmi

Dokument Ministerstva vnitra České republiky o cestovních dokladech pro děti.

cestovan__s_detmi

aktualita 10. 5. 2016

K bezproblémovému překonání 

nebezpečné křižovatky ve směru na Hradčovice bude nově sloužit vyznačená cesta (za modrým domem č.p.179 - dál pod most řeky Olšavy a dále směr Losky). K využití může být pro pěší, cyklisty, ale také například pro uživatele malé zemědělské techniky. Předejde se tak mnohdy velmi nebezpečnému a riskantnímu přejezdu přes mezinárodní komunikaci I/50. Po vzájemné dohodě s Povodím Moravy s.p., majitelem pozemku, který byl pro nás jedním z nejstěžejnějších k alespoň částečnému řešení této problematiky, tato cesta nesmí být využívána k průjezdu osobních automobilů a větší zemědělské techniky.

Osobně budu velmi rád za hojné využívání a zároveň za respektování pravidel této varianty. Tomáš Trtek, starosta našich Veletin 

Archiv aktualit
« Předchozí 1 2 Další »
Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko