Napište nám
X

Napište nám

Zpráva
Ochrana
 

 Vítejte ve Veletinách

Letecký snímek
Kliknutím zavřete.
Letecký snímek

Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 570 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.

Úřední deska

Popis Soubor Platnost
Archiv úřední desky

Aktuálně

aktualita 28. 5. 2016

Cestování s dětmi

Dokument Ministerstva vnitra České republiky o cestovních dokladech pro děti.

cestovan__s_detmi

aktualita 28. 5. 2016

Poplatek za odpad

Dovolujeme si upozornit všechny občany s trvalým pobytem v obci Veletiny na blížící se termín splatnosti poplatku za odpad na rok 2016.

Obecně závaznou vyhláškou č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena povinnost všech fyzických osob s trvalým pobytem v obci, dále fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba platit roční poplatek za odpad. Výše poplatku za jednu osobu pro rok 2016 je 450,-Kč. Splatnost poplatku je 30.6.2016.

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jsou sice hlášeny k trvalému pobytu v obci, niméně dlouhodobě žijí mimo její území a žádný odpad tak fakticky neprodukují . Toto je třeba doložit čestným prohlášením.

Dále jsou od poplatku osvobozeny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví další stavbu určenou k  rekreaci, nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a která je současně poplatníkem jako občan s trvalým pobytem v obci. To znamená, že každá fyzická osoba s trvalým pobytem platí poplatek jenom jednou.

aktualita 10. 5. 2016

K bezproblémovému překonání 

nebezpečné křižovatky ve směru na Hradčovice bude nově sloužit vyznačená cesta (za modrým domem č.p.179 - dál pod most řeky Olšavy a dále směr Losky). K využití může být pro pěší, cyklisty, ale také například pro uživatele malé zemědělské techniky. Předejde se tak mnohdy velmi nebezpečnému a riskantnímu přejezdu přes mezinárodní komunikaci I/50. Po vzájemné dohodě s Povodím Moravy s.p., majitelem pozemku, který byl pro nás jedním z nejstěžejnějších k alespoň částečnému řešení této problematiky, tato cesta nesmí být využívána k průjezdu osobních automobilů a větší zemědělské techniky.

Osobně budu velmi rád za hojné využívání a zároveň za respektování pravidel této varianty. Tomáš Trtek, starosta našich Veletin 

aktualita 29. 4. 2016

Při sběru plastů a papíru,

prováděný technickými pracovníky každý poslední pátek v měsíci budou nakládány pouze řádně zavázané žluté a modré pytle. Žádný jiný nachystaný odpad nebude odvážen.

aktualita 20. 4. 2016

Povodí Moravy, s. p., důrazně upozorňuje občany,

pod pokutou, na zákaz sypání jakéhokoliv odpadu na břehy řeky Olšavy a Vlčnovského potoka.

Nasypaným odpadem vznikají komplikace při pravidelné údržbě břehů Olšavy i potoka.

Odpad z obdělávaných přilehlých zemědělských pozemků lze legálně likvidovat ve sběrném dvoře, případně v kompostárně.

Archiv aktualit
« Předchozí 1 2 Další »
Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko