Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Je potěšující, že nečekaně vysoká účast

čtyřiceti dobrovolníků nejen z řad místních spolků se sešla o první dubnové sobotě při sběru všemožného odpadu ve žlebu za Matyášovým. Učinil se tak velmi důležitý krok k očistě životního prostředí v této lokalitě. Team obecních zastupitelů všem velmi děkuje!  


  Obec Veletiny přeje všem svým občanům požehnané a pěkně prožité Velikonoce


S nadcházejícími svátky jara, Velikonocemi,

je spojen další lidový zvyk - hrkání. Pro mnohé dotazy rodičů uvádíme časový harmonogram:

Zelený čtvrtek - 18:00

Velký pátek - 02:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00

Bílá sobota - 02:00 / 10:00 


Obecní úřad Veletiny ve spolupráci s místními spolky

hasičů a myslivců v rámci dalšího postupu při revitalizaci a obnovy zeleně pořádá v sobotu 2. dubna 2016 od 8:00 hod. úklid žlebu (za Matyášovým). Na akci také zveme a velmi rádi uvítáme všechny dobrovolníky, kterým není lhostejné prostředí tohoto místa. Rukavice a pytle na sběr odpadu dodáme. V průběhu budou podávány tekutiny různého druhu, po skončení je přímo na místě zajištěno občerstvení - guláš. V případě nepříznivého počasí se úklid odkládá na sobotu 9. dubna. Jménem mým, pana místostarosty a obecních zastupitelů si již teď dovolím poděkovat za Vaši účast. Starosta našich Veletin. 


Důrazně upozorňujeme,

že po obci přistavované bílé kontejnery slouží pouze a výhradně k ukládání bioodpadu - větve, tráva, listí, případně různé druhy ovoce. Neslouží v žádném případě na plasty, papír, a jiné. K tomuto odpadu jsou určená známá sběrná místa. Výrazně se tak ztěžuje práce obecních zaměstnanců, kteří tento jiný druh odpadu musí pracně vytřídit. Za správné třídění odpadu opět velmi děkuje starosta našich Veletin. 


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
25.08.2017
Žluté pytle – plast
25.08.2017
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj