Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Povodí Moravy, s.p., důrazně upozorňuje občany, pod pokutou, na zákaz sypání a ukládání jakéhokoliv odpadu na břehy Olšavy a Vlčnovského potoka.

Nasypaným odpadem vznikají komplikace při údržbě břehů.

Odpad z obdělávaných přilehlých zemědělských pozemků lze legálně likvidovat ve sběrném dvoře - kompostárně.


Tradičním nošením Mařeny a letéčka

se pokusí dívky vyhnat Zimu ze vsi a ukončit tímto pohanským zvykem zimní období. Stane se tak v neděli 18. března. Sraz děvčat je ve 12:45 u kulturního domu. Průvod začíná ve 13 hodin a bude procházet obcí dle scénáře z minulých let.

Za udržení této tradice děkujeme všem zúčastněným dívkám a také chlapcům za případný odborný zásah při výlovu Mařeny z Olšavy.

Velmi děkujeme rodičům a prarodičům za nachystání děvčat do krojového kostýmu.

V případě nepříznivého počasí (déšť, sníh, teplota okolo 0*C) se akce přesune na neděli 25. března. Situace se bude řešit a upřesňovat dle aktuálního stavu počasí v neděli.


Pro zájemce o kotlíkové dotace

 

 obce_kotliky


Informační zpravodaj MDP

Informační_zpravodaj


Obecní úřad oznamuje, že od pátku 3. března 

budou po obci opět rozmísťovány kontejnery sloužící pouze k ukládání bioodpadu. Z důvodu snazší manipulace s tímto druhem odpadu je možno nyní odkládat jen ořezané větve (hrubší odpad). Žádáme proto občany, aby jemnější odpad (tráva, sláma, seno, staré ovoce) zatím do kontejnerů neukládali. Při větším množství ořezaných větví lze řešit situaci přistavením kontejneru přímo na místo - po domluvě s technickým zaměstnancem (p. Gálek, tel. 608 615 027). Za správné třídění děkujeme. 


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
26.10.2018
Žluté pytle – plast
26.10.2018
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj