Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Položením věnce k pamětní desce

umístěné na budově bývalé školy byla v pátek 6.5.2016 uctěna památka obětem II. světové války, od jejíhož konce uplynulo 71 let.

Čím dál víc nabývám přesvědčení, že je potřeba si toto smutné období naší historie připomínat, být vděčný a vážit si těch, kteří bojovali a padli za naši svobodu.

Tomáš Trtek, starosta našich Veletin


K bezproblémovému překonání 

nebezpečné křižovatky ve směru na Hradčovice bude nově sloužit vyznačená cesta (za modrým domem č.p.179 - dál pod most řeky Olšavy a dále směr Losky). K využití může být pro pěší, cyklisty, ale také například pro uživatele malé zemědělské techniky. Předejde se tak mnohdy velmi nebezpečnému a riskantnímu přejezdu přes mezinárodní komunikaci I/50. Po vzájemné dohodě s Povodím Moravy s.p., majitelem pozemku, který byl pro nás jedním z nejstěžejnějších k alespoň částečnému řešení této problematiky, tato cesta nesmí být využívána k průjezdu osobních automobilů a větší zemědělské techniky.

Osobně budu velmi rád za hojné využívání a zároveň za respektování pravidel této varianty. Tomáš Trtek, starosta našich Veletin 


Sehraný tým místních 

dobrovolníků, většinou rodičů dětí zvládl na profesionální úrovni uspořádat za krásného počasí akci, která výrazně přesahuje rámec místního významu. Dle ohlasů samotných účastníků se tato akce určená dětem - "Pohádkový les 2016" velmi vydařila.

Je mi ctí poděkovat všem, kteří se přičinili o hladký průběh této již tradiční události. V neposlední řadě si velmi vážím spolupráce, a patří jim velké poděkování, sponzorům z řad místních podnikatelů, bez jejichž finanční pomoci by se akce jen těžko uspořádala v takovém stylu.

Děkuji firmám Perfekta Veletiny, Vzduchotechnika Podškubka, Stolářství Křivda, Čalounictví Švestka, Stolářství Bičan, Autodoprava Šimek-Janča, Klempířství Fray, Stolářství Graja.

Starosta našich Veletin Tomáš Trtek  


Krásný sobotní poslední 

dubnový den se nesl ve znamení tradičního zvyku - stavění máje. Také v naší obci tomu nebylo jinak. I přes zbytečné problémy, způsobené nepochopitelným činem - nařezáním nachystaného dvacetimetrového stromu smrku (viníci jsou známi), se podařilo tento zvyk dovést do zdárného konce. Letos se akce konala vůbec poprvé zcela pod patronátem obce Veletiny, a to z důvodu velmi malého zájmu osob k těmto událostem určených - ročníku 1998. Velmi děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na veškerých přípravách této tradiční události. Stejně tak děkuji i Vám všem, kteří jste se zúčastnili předmájového večera. Tomáš Trtek, starosta našich Veletin     


Při sběru plastů a papíru,

prováděný technickými pracovníky každý poslední pátek v měsíci budou nakládány pouze řádně zavázané žluté a modré pytle. Žádný jiný nachystaný odpad nebude odvážen.


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
26.01.2018
Žluté pytle – plast
26.01.2018
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj