Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit


TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2019

Velké poděkování náleží dvěma skupinkám koledníků s doprovodem, 

kteří se vydali v sobotu 5. ledna za typicky zimního počasí vykonat Tříkrálovou sbírku. Velké poděkování patří také všem, kteří jakýmkoliv finančním obnosem i občerstvením pro koledníky přispěli a podpořili tuto velmi prospěšnou věc. 

Sbírka má předem nastavená pravidla. Jsou stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Většina vykoledovaných finančních prostředků zůstává v regionu, přičemž tyto jsou určeny na pomoc lidem nemocným, zdravotně postiženým, matkám s dětmi v tísni, seniorům a dalším jinak sociálně potřebným.

Tříkrálová sbírka 2019 ve farnosti:

 

HRADČOVICE      27.694,- Kč

LHOTKA               15.217,- Kč

DRSLAVICE         23.523,- Kč

VELETINY            19.689,- Kč 

----------------------------------------------------

celkem                 86.123,- Kč

                            


TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2019

Tradiční Tříkrálová sbírka 2019 bude v naší obci provedena koledníky v sobotu 5. ledna od 10 hodin. 

Sbírka má předem daná pravidla. Jsou stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Většina vykoledovaných finančních prostředků zůstává v regionu, přičemž tyto jsou určeny na pomoc lidem nemocným, zdravotně postiženým, matkám s dětmi v tísni, seniorům a dalším jinak sociálně potřebným.

Za poskytnuté finanční dary Vám děkujeme. 


Tradičím ohňostrojem 1. ledna v 18 hodin bude přivítán nový rok 2019. Ke shlédnutí jste všichni srdečně zváni na prostranství u místního pohostinství, odkud je zřejmě nejlepší možnost shlédnutí.    


SVOZ POPELNIC FIRMOU RUMPOLD SE USKUTEČNÍ V ŘÁDNÉM TERMÍNU, 

tzn. VE STŘEDU 26. 12. 2018.


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
22.02.2019
Žluté pytle – plast
22.02.2019
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj