Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Obecně závaznou vyhláškou

obce Veletiny č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena povinnost poplatníkům hradit místní poplatek.

Poplatníkem jsou všechny osoby s trvalým pobytem v obci Veletiny, dále také všichni majitelé staveb, rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Sazba poplatku je 400,-Kč za jednu osobu s trvalým pobytem v obci. Sazba poplatku za neobydlený objekt ve vlastnictví je také 400,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově, a to do 30.6.2015.

Proto upozorňujeme občany, kteří si svou povinnost danou obecně závaznou vyhláškou obce doposud nesplnili, na blížící se datum splatnosti.

Poplatek lze uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu, nebo bezhotovostně na účet obce.

Číslo účtu: 11527721/0100


beseda_001.jpg


vylet_001.jpg


Senior festival 

v Amfíku Bukovina v Popovicích se uskuteční tuto sobotu 16. května od 9.00 do 17.00 hod. Vstupné 80,-Kč, (60,-Kč - děti do 15 a senioři nad 65 let) 

Průběh akce je plánován jako jednodenní festival, skládající se z programových bloků: kultura, sport, prevence, zdraví.

Odjezd autobusu z Veletin ze zastávky u pohostinství je v 8.20 hod. Doprava zdarma. 


zpravodaj.jpg


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
26.01.2018
Žluté pytle – plast
26.01.2018
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj