Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Rozloučení s prázdninami na Pepčíně

proběhlo za velmi příznivého počasí, vhodného spíše k vodním radovánkám, než k výšlapu na toto památné místo. I proto se zřejmě odrazila slabší návštěvnost, nicméně velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o zdárný průběh a samozřejmě také samotným účastníkům tohoto tradičního setkání. Starosta našich Veletin.


Dodáním kontejnerů na bioodpad

a svozového vleku byla zdárně ukončena dotační akce "Technické vybavení a Zavedení a separace svozu bioodpadu".

Oznamujeme občanům, že kontejnery budou moci využívat POUZE na bioodpad (tráva, seno, nať, listí, zbytky úrody - ovoce, zelenina, větve), v žádném případě tam nepatří dřevěný odpad (desky, latě), na který je určen kontejner v areálu sběrného dvora. Kontejnery BIO budou dle naplnění průběžně odváženy do kompostárny, aby se předešlo nežádoucím účinkům, např. v podobě zápachu. Kontejnery budou přistavovány na vytipovaných dostupných místech a snad ke spokojenosti většiny uživatelů.  


Žádáme občany,

aby z důvodu lepší manipulace při sběru plastů a papíru obecními zaměstnanci dbali na řádné zabezpečení jednotlivých pytlů. Tyto musí být zavázány. Děkuji mnohokrát za pochopení a zároveň za dodržování tohoto úkonu. 


Pro příznivce

skvělé muziky a výborně zhotovených pokrmů ze zvěřiny připravila místní organizace Mysliveckého spolku Kojatínek, tak jako každoročně, akci pod názvem "Pytlácká noc", která se koná v sobotu 11. července. V nabídce budou tradiční pokrmy dle zvyklostí z let minulých. Tyto pochutiny se začnou vydávat v 18. hodin. Ve 20. hodin si pro návštěvníky připravil vystoupení DFS Veleťánek a poté bude hrát k poslechu i k tanci hudební skupina Madison. Organizátoři se velmi těší na vaši hojnou účast.    


Obecně závaznou vyhláškou

obce Veletiny č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena povinnost poplatníkům hradit místní poplatek.

Poplatníkem jsou všechny osoby s trvalým pobytem v obci Veletiny, dále také všichni majitelé staveb, rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Sazba poplatku je 400,-Kč za jednu osobu s trvalým pobytem v obci. Sazba poplatku za neobydlený objekt ve vlastnictví je také 400,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově, a to do 30.6.2015.

Proto upozorňujeme občany, kteří si svou povinnost danou obecně závaznou vyhláškou obce doposud nesplnili, na blížící se datum splatnosti.

Poplatek lze uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu, nebo bezhotovostně na účet obce.

Číslo účtu: 11527721/0100


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
29.03.2018
Žluté pytle – plast
29.03.2018
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj