Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Vážení návštěvníci internetových stránek

obce Veletiny, připravuje se další číslo Veleckého zpravodaje, které by mělo vyjít v prvních červencových dnech. 

Chcete-li do zpravodaje čímkoli přispět (článkem, fotkou, pozvánkou, zprávou o akci, názorem...), učiňte tak prosím do úterý 28. června včetně. Své příspěvky zasílejte na adresu  -    ales@cimala.eu


Cestování s dětmi

Dokument Ministerstva vnitra České republiky o cestovních dokladech pro děti.

cestovan__s_detmi


Poplatek za odpad

Dovolujeme si upozornit všechny občany s trvalým pobytem v obci Veletiny na blížící se termín splatnosti poplatku za odpad na rok 2016.

Obecně závaznou vyhláškou č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena povinnost všech fyzických osob s trvalým pobytem v obci, dále fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba platit roční poplatek za odpad. Výše poplatku za jednu osobu pro rok 2016 je 450,-Kč. Splatnost poplatku je 30.6.2016.

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jsou sice hlášeny k trvalému pobytu v obci, niméně dlouhodobě žijí mimo její území a žádný odpad tak fakticky neprodukují . Toto je třeba doložit čestným prohlášením.

Dále jsou od poplatku osvobozeny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví další stavbu určenou k  rekreaci, nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a která je současně poplatníkem jako občan s trvalým pobytem v obci. To znamená, že každá fyzická osoba s trvalým pobytem platí poplatek jenom jednou.


Položením věnce k pamětní desce

umístěné na budově bývalé školy byla v pátek 6.5.2016 uctěna památka obětem II. světové války, od jejíhož konce uplynulo 71 let.

Čím dál víc nabývám přesvědčení, že je potřeba si toto smutné období naší historie připomínat, být vděčný a vážit si těch, kteří bojovali a padli za naši svobodu.

Tomáš Trtek, starosta našich Veletin


K bezproblémovému překonání 

nebezpečné křižovatky ve směru na Hradčovice bude nově sloužit vyznačená cesta (za modrým domem č.p.179 - dál pod most řeky Olšavy a dále směr Losky). K využití může být pro pěší, cyklisty, ale také například pro uživatele malé zemědělské techniky. Předejde se tak mnohdy velmi nebezpečnému a riskantnímu přejezdu přes mezinárodní komunikaci I/50. Po vzájemné dohodě s Povodím Moravy s.p., majitelem pozemku, který byl pro nás jedním z nejstěžejnějších k alespoň částečnému řešení této problematiky, tato cesta nesmí být využívána k průjezdu osobních automobilů a větší zemědělské techniky.

Osobně budu velmi rád za hojné využívání a zároveň za respektování pravidel této varianty. Tomáš Trtek, starosta našich Veletin 


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
25.01.2019
Žluté pytle – plast
25.01.2019
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj