Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Tradičním nošením Mařeny a letéčka

se pokusí dívky vyhnat Zimu ze vsi a ukončit tímto pohanským zvykem zimní období. Stane se tak v neděli 2. dubna. Sraz děvčat je ve 12:45 u kulturního domu. Průvod začíná ve 13 hodin a bude procházet obcí dle scénáře z minulých let.

Za udržení této tradice děkujeme všem zúčastněným dívkám a také chlapcům za případný odborný zásah při výlovu Mařeny z Olšavy.

Velmi děkujeme rodičům a prarodičům za nachystání děvčat do krojového kostýmu.


Pro zájemce o kotlíkové dotace

 

 obce_kotliky


Obecní úřad oznamuje, že od pátku 3. března 

budou po obci opět rozmísťovány kontejnery sloužící pouze k ukládání bioodpadu. Z důvodu snazší manipulace s tímto druhem odpadu je možno nyní odkládat jen ořezané větve (hrubší odpad). Žádáme proto občany, aby jemnější odpad (tráva, sláma, seno, staré ovoce) zatím do kontejnerů neukládali. Při větším množství ořezaných větví lze řešit situaci přistavením kontejneru přímo na místo - po domluvě s technickým zaměstnancem (p. Gálek, tel. 608 615 027). Za správné třídění děkujeme. 


Obecní úřad v rámci údržby polních a lesních cest

nabízí zájemcům o dřevo možnost provést prořezávku stromů a křovin v lokalitě cesty nad Vinohrady, kde už proběhl ořez strojní technikou. Zpracované dřevo je v nabídce za cenu vykonané práce. Zájemci se můžou hlásit na obecním úřadě, kde budou podány bližší informace.       


Velké poděkování náleží všem zúčastněným

v letošní fašankové obchůzce, kteří za krásného slunečného počasí opět přispěli k udržování těchto tradičních událostí.


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
30.06.2017
Žluté pytle – plast
30.06.2017
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj