Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

VÝSLEDKY ANKETY PRO ZŘÍZENÍ MÍSTA K PROVOZOVÁNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI

 

Do domácností rozneseno 198 anketních listů. 

Odevzdáno 117 anketních listů - 59%

Z toho 102 anketních listů - 87% odpověď  - ANO

            15 anketních listů - 13% odpověď  - NE

 

Za Vaše odpovědi děkujeme. Další postup s konečnou platností bude projednávat zastupitelstvo obce Veletiny na svém zasedání v pondělí 24. dubna 2017 v 18 hodin. 

 


Sobotní dopoledne v naší obci se neslo ve znamení

dvou zajímavých akcí. V 8.30 se sešli dobrovolníci, zájemci o zvelebení blízkého okolí Veletin, aby společnými silami provedli plošný úklid tří lokalit v rámci celostátní akce "Ukliďme Česko". Z prostranství okolí hraničního potoka, točny a silničních příkop ve směru na Vlčnov a polní cesty na Losky byly posbírány necelé dva kontejnery různého druhu odpadu. Děkuji osmi dobrovolníkům (z toho dva chlapci do 15-ti let), za ochotu obětovat svůj volný čas k této prospěšné činnosti. Na závěr bylo připraveno plánované malé pohoštění. I v tak malém počtu se dokázalo udělat spoustu práce.

Druhá akce probíhala v přísálí kulturního domu, kde si daly úderem deváté hodiny dostaveníčko zástupkyně něžného pohlaví (téměř dvě desítky i přepolních), aby si oživily, či se přiučily základům pečení trdelníků, případně nyní aktuální téma s blížícím se příchodem svátků jara - Velikonocemi, pečení a zdobení velikonočního beránka. Také za tento druh setkávání se a podělení se se svými zkušenostmi s druhými jsem velmi vděčný. Obě akce byly zakončeny souběžně - v pravé poledne. Starosta našich Veletin. 


Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

 

Narizeni_SVS_MVP_pasmo_Mikovice_2017_04_03.pdf


Za doslova letního počasí se uskutečnila tradiční kulturní událost v obci - nošení Mařeny a letéčka.

Zapálená Mařena, jakožto pohanský symbol Zimy, byla definitivně "vyhnána" místními děvčaty vhozením do řeky Olšavy. Kolektivním úsilím chlapců všech věkových kategorií byla Mařena úspěšně vylovena a přenesena na tradiční místo - mezi větve jedné z líp u kapličky. Nakonec děvčata prošla obcí s nazdobenými borovicovými ratolestmi na počest přivítání nového období  - Jara.

Za účast je třeba velice poděkovat jak samotným účastnicím, tak jejich rodičům a prarodičům, kteří s ochotou přispěli k udržení této tradice. 


Povodí Moravy, s.p., důrazně upozorňuje občany, pod pokutou, na zákaz sypání a ukládání jakéhokoliv odpadu na břehy Olšavy a Vlčnovského potoka.

Nasypaným odpadem vznikají komplikace při údržbě břehů.

Odpad z obdělávaných přilehlých zemědělských pozemků lze legálně likvidovat ve sběrném dvoře - kompostárně.


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
23.02.2018
Žluté pytle – plast
23.02.2018
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj