Veletiny.cz
Veletiny.cz

Parkování vozidel

je velkým problémem nejen v sousedních obcích, ale také ve Veletinách. Dovoluji si tedy požádat všechny řidiče, kteří používají jako parkovací místa chodníky tak, že dopravní prostředek stojí svou jednou polovinou v silnici a druhou polovinou na chodníku, aby nechávali své "miláčky" stát mimo chodníky. Brání tak volnému průchodu chodců a navíc vlivem přetížení vzniká na komunikaci pro chodce těžce opravitelná nerovnost. Děkuji za vstřícnost. Starosta naší obce.       

Veřejné prostranství

Žádám tímto všechny uživatele hřiště za kulturním domem, aby v areálu udržovali pokud by to šlo, co největší pořádek. Hřiště slouží jak větším, tak také těm menším a nebudí zrovna dobrý dojem, když je prostranství doslova poseto množstvím nedopalků od cigaret a různých jiných odpadků. Pro tyto účely jsou určeny odpadkové koše, kam se tento druh odpadu může odkládat. Udržování pořádku a čistoty se týká také prostor v přístavku. Nedovedu si představit, že nějak podobně by to mohlo vypadat třeba u každého z vás doma. Děkuji za pochopení a respektování této prosby. Starosta naší obce.  

 

Slovo starosty

 prosinec_2015.pdf


 


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
27.07.2018
Žluté pytle – plast
27.07.2018
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj