Veletiny.cz
Veletiny.cz

Vítejte ve Veletinách

Letecký snímek

Letecký snímek Letecký snímek

Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 520 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.

Úřední deska

Popis Soubor Platnost
Závěrečný účet Obce Veletiny 2023 - návrh _obce_veletiny_za_rok_2023.pdf 03.06.2024 -
Účetní závěrka Obce Veletiny 2023 - návrh obce_veletiny_2023_-_navrh.pdf 03.06.2024 -
Účetní závěrka Mš Veletiny 2023 - návrh ni_zaverka_ms_2023_-_navrh.pdf 03.06.2024 -
MRDP - návrh závěrečného účtu 2023 recny_ucet_mrdp_2023_navrh.pdf 17.05.2024 -
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí vv_ur.pdf 16.05.2024 -
SVAK - cenové porovnání 2023 vak_porovnani_polozek_2023.pdf 26.04.2024 -
Rozpočtové opatření č.2-2024 poctove_opatreni_c._2-2024.pdf 23.04.2024 -
Veřejnoprávní smlouva SDH Veletiny _smlouva_sdh_veletiny_2024.pdf 16.04.2024 -
Veřejnoprávní smlouva Ms Kojetínek ke_sdruzeni_kojetinek_2024.pdf 08.04.2024 -
Rozpočet MRDP 2024 rozpocet_mrdp_2024.pdf -
Střednědobý rozpočtový výhled MRDP 2025-2027 rednedoby_vyhled_2025-2027.pdf -
Rozpočtové opatření č.1-2024 rozpoctove_opatreni_1-2024.pdf 26.02.2024 -
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 vyrocni_zprava_2023.pdf -
Rozpočtové opatření č.6-2023 poctove_opatreni_c._6-2023.pdf 11.12.2023 -
Rozpočet hospodaření Mš Veletiny 2024 spodareni_ms_veletiny_2024.pdf 11.12.2023 -
Rozpočet obce Veletiny 2024 tne_plneni_predchozich_let.pdf 11.12.2023 -
SVAK - cenové oznámení na rok 2024 svak_ceny_2024.pdf 12.12.2023 -
Návrh rozpočtu MRDP na rok 2024 2024_rozpocet_mrdp.pdf 28.11.2023 -
Rozpočtové opatření č.5-2023 poctove_opatreni_c._5-2023.pdf 08.11.2023 -
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí oznameni_kn.pdf 30.10.2023 -
Závěrečný účet MRDP 2022 zaverecny_ucet_mrdp_2022.pdf 14.06.2023 - 01.07.2024
Rozpočtové opatření č.4-2023 rozpoctove_opatreni_4-2023.pdf 05.09.2023 -
Rozpočtové opatření č.3-2023 poctove_opatreni_c._3-2023.pdf 27.06.2023 -
Závěrečný účet Obce Veletiny 2022 - schválený ny_za_rok_2022_-_schvaleny.pdf 27.06.2023 -
Účetní závěrka Obce Veletiny 2022 - schválená ny_za_rok_2022_-_schvalena.pdf 27.06.2023 -
Účetní závěrka Mš Veletiny 2022 - schválená _veletiny_2022_-_schvalena.pdf 27.06.2023 -
MRDP - návrh závěrečného účtu 2022 avrh_zaverecneho_uctu_2022.pdf 23.05.2023 -
Rozpočtové opatření č.2-2023 poctove_opatreni_c._2-2023.pdf 01.05.2023 -
SVaK - informace svak_informace.pdf 26.04.2023 -
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí vv_ur.pdf 25.04.2023 -
Veřejnoprávní smlouva SDH Veletiny 2023 _smlouva_sdh_veletiny_2023.pdf 13.04.2023 -
Rozpočtové opatření č.1-2023 zpoctove_opatreni_c.1-2023.pdf 22.02.2023 -
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2025-2026 vyhled_obce_veletiny_25-26.pdf 14.12.2022 -
Střednědobý výhled hospodaření Mš Veletiny 2025-2026 y_vyhled_ms_veletiny_25-26.pdf 14.12.2022 -
Veřejnoprávní smlouva SDH sdh_vps.pdf 09.05.2022 -
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek ms_kojetinek.pdf 05.05.2022 -
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2023-2024 ctovy_vyhled_obce_veletiny.pdf 09.01.2021 -
Střednědobý výhled hospodaření MŠ Veletiny 2023-2024 ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf 09.01.2021 -
Smlouva ms Kojetínek smlouva_ms_kojetinek.pdf 15.03.2020 -
Archiv úřední desky

Aktuálně


VÝSLEDKY VOLEB DO EP 2024 - volební okrsek Veletiny

Výsledky voleb do EP 2024

INFORMACE o výsledcích odpadového hospodářství obce Veletiny za rok 2023

Odpady 2023

INFORMACE - VEŘEJNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Podrobný výpis spojů a navazujících spojů Veletiny - Brno a zpět v pracovní dny, soboty a neděle:

Nové zastávky, tarifní výjimky i přečíslování linek
Veletiny - Brno sobota
Veletiny - Brno pracovní den
Veletiny - Brno neděle
Brno - Veletiny sobota
Brno - Veletiny pracovní den
Brno - Veletiny neděle

Oznamujeme občanům,

že k uhrazení zákonného poplatku za svoz komunálního odpadu (550,- Kč/osoba s trvalým pobytem v obci Veletiny) a za psa (100,- Kč/kus) výhradně upřednostňujeme platbu bankovním převodem na číslo účtu 11527721/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu. 

Hotovostní platbu v kanceláři obecního úřadu lze uhradit od 1. března 2024.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června 2024.

 

 

                                        PROSBA O SOUČINNOST

Z důvodu zvýšeného výskytu psích exkrementů na veřejném prostranství a v mnohých případech také na soukromých pozemcích v naší obci

                                 PROSÍME / ŽÁDÁME / VYZÝVÁME 

majitele domácích mazlíčků na povinnost úklidu a používání vhodných prostředků, např. sáčky z PVC, určených k odstranění po takto vykonané potřebě zvířete.

Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku dle §47/1d zákona 200/1990Sb., o přestupcích.

Dodržováním tohoto doporučení bude dosaženo vyšší úrovně životního prostředí a zamezí se tak mnohdy nepříjemným situacím. 

Děkujeme za ochotnou spolupráci a pochopení všem, kteří k tomuto dlouhodobému problému přistupují zodpovědně a berou ohledy na svoje sousedy a spoluobčany.

 

 

Ralizace projektu "KOMPOSTÉRY PRO OBČANY OBCE VELETINY" spočívá v dodávce 200 kusů kompostérů a 3 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, které budou používány na katastru obce Veletiny na sběrných místech nebo přímo u občanů obce. Cílem projektu je předcházení vzniku komunálních odpadů, snížení množství odpadů vznikajícího na území obce, zvýšení podílu materiálového využití odpadů, snížení množství odpadů ukládaných na skládku, snížení finančních nákladů na likvidaci odpadů.

Na projekt byla poskytnuta podpora z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, který vykonává úkony delegované Ministerstvem životního prostředí jako jeho řídícího orgánu. Schválená míra podpory EU činí 85% způsobilých výdajů - 745 585,37,- Kč. Minimální podíl vlastního spolufinancování připadající na způsobilé výdaje ve výši 15% je 131 573,88,- Kč. 

                               POSKYTOVATELI DOTACE DĚKUJEME

KompostAry

Oznamujeme zájemcům o domácí kompostéry - 600 a 1000 litrů, že si je lze vyzvednout po telefonické domluvě, mobil 774 453 788. 

Integrovaná doprava Zlínského kraje

Rozšiřujeme_nabídku_předplatného_jízdného

INFORMACE sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře je umístěn kontejner na kovy. Odkládat zde můžete kovové obaly od konzerv, nápojů a sprejů. 

Důrazně upozorňujeme a vyzýváme občany, aby přistavované kontejnery využívali pouze k odpadu, ke kterému jsou určeny - a to VÝHRADNĚ na BIOODPAD. K uložení stavební suti, plastů, papíru, skla a dalšího odpadu jsou určeny kontejnery na sběrném dvoře, případně po obci zbudovaných sběrných hnízdech. V případě nedodržování nastavených podmínek budeme nuceni od přistavování kontejnerů na bioodpad upustit. 

               !!! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !!!

 

Změna ve využívání kontejnerů na bioodpad

Vážení spoluobčané,

z důvodu snadnější následné manipulace s uloženým bioodpadem, budou přistavované kontejnery sloužit VÝHRADNĚ pro měkký druh odpadu. Větve, které způsobovaly problém při dalším třídění, budou poštěpkovány zvlášť. Proto je, prosím, ukládejte do blízkosti kontejnerů, nebo budou po domluvě poštěpkovány na předem dohodnutých místech. Za dodržování děkuje team obecních zaměstnanců.  

Archiv Aktualit
Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
28.06.2024
Žluté pytle – plast
28.06.2024
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond pro životní prostředí
Spolufinancováno EU
Ministerstvo životního prostředí
Evropský fond pro regionální rozvoj