Veletiny.cz
Veletiny.cz

Vítejte ve Veletinách

Letecký snímek

Letecký snímek Letecký snímek

Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 570 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.

Úřední deska

Popis Soubor Platnost
KPÚ Vlčnov 2 kpu_vlcnov_2.pdf 19.10.2020 - 4.11.2020
nová sbírka zákonů 12_10_20.pdf 12.10.2020 -
Sbírka zákonů sbirka_zakonu.pdf 12.10.2020 -
KHS ZK 10 khs_zk__10.pdf 09.10.2020 -
Záměr směna obecních pozemků zamer_smena.pdf 07.10.2020 - 22.10.2020
Nouzový stav podzim noustav.pdf 05.10.2020 -
Identifikace neznámého vlastníka ntifikace_neznamy_vlastnik.pdf 01.09.2020 -
Závěrečný účet obec Veletiny 2019 ny_ucet_obec_veletiny_2019.pdf 27.07.2020 -
Účetní závěrka obec Veletiny 2019 ucetni_zaverka_obec_2019.pdf 27.07.2020 -
Účetní závěrka Mš Veletiny 2019 i_zaverka_ms_veletiny_2019.pdf 27.07.2020 -
Rozpočtové opatření č. 5/2020 rozpoctove_opatreni_c.5.pdf 27.07.2020 -
Rozpočtové opatření č. 4/2020 rozpoctove_opatreni_c.4.pdf 31.05.2020 -
Smlouva ms Kojetínek smlouva_ms_kojetinek.pdf 15.03.2020 -
Hospodaření MRDP 2019 hospodareni_mrdp_2019.pdf 01.06.2020 -
Ožp ozp.pdf 18.05.2020 -
Rozpočtové opatření č. 3/2020 rozpoctove_opatreni_c.3.pdf 30.04.2020 -
Rozpočtové opatření č. 2/2020 rozpoctove_opatreni_c.2.pdf 30.04.2020 -
OŽPZ ozpz.pdf 29.04.2020 -
Rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpoctove_opatreni_c.1.pdf 02.03.2020 -
UZSVM uzsvm.pdf 28.02.2020 -
Rozpočet obce Veletiny 2020 schvaleny_rozpocet_2020.pdf 13.01.2020 -
Rozpočtové opatření č. 6/2019 rozpoctova_zmena_c.6.pdf 13.01.2020 -
Veřejná vyhláška OOP MZE verejna_vyhlaska_oop_mze.pdf 10.12.2019 - 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek ouva_ms_kojetinek_2019_(2).pdf 10.6.2019 -
SVAK svak.pdf 09.12.2019 -
Návrh závěrečného účtu MRDP avrh_zaverecneho_uctu_mrdp.pdf 31.05.2019 -
Aktualizovaný seznam nemovitostí iloha_659038065_1_veletiny.pdf 27.03.2019 -
Výroční zpráva 2018 ocni_zprava-informace_2018.pdf 18.02.2019 -
Návrh střednědobý rozpočtový výhled MRDP 2020-2022 ikroregionu_dolni_poolsavi.pdf 30.11.2018 -
Střednědobý výhled hospodaření MŠ Veletiny ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf 12.12.2017 -
Střednědobý výhled MŠ Veletiny ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf 25.05.2017 -
Archiv úřední desky

Aktuálně


Opatření, které vydala vláda ČR v souvislosti s nákazou COVID-19 se neslučují s možným konáním tradičních akcí. Proto s velkou lítostí oznamujeme, že se letošní hodové slavnosti 23.-25. října 2020 ve Veletinách NEUSKUTEČNÍ. 

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE OBECNÍHO ÚŘADU VELETINY

Dočasně zavedená doporučená 5-ti hodinová provozní doba z důvodu snižování rizika nákazy koronavirem COVID-19

Pondělí       7.00 - 12.00

Úterý           ZAVŘENO

Středa         7.00 - 12.00

Čtvrtek        ZAVŘENO

Pátek           ZAVŘENO

Ve dnech úterý, čtvrtek a pátek přístup na úřad výhradně na základě telefonického nebo emailového objednání.

Tel.:       572 671 181, 774 453 788

E-mail:   obec@veletiny.cz

Důrazně upozorňujeme a vyzýváme občany, aby přistavované kontejnery využívali pouze k odpadu, ke kterému jsou určeny - a to VÝHRADNĚ na BIOODPAD. K uložení stavební suti, plastů, papíru, skla a dalšího odpadu jsou určeny kontejnery na sběrném dvoře, případně po obci zbudovaných sběrných hnízdech. V případě nedodržování nastavených podmínek budeme nuceni od přistavování kontejnerů na bioodpad upustit. 

               !!! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !!!

 

Změna ve využívání kontejnerů na bioodpad

Vážení spoluobčané,

z důvodu snadnější následné manipulace s uloženým bioodpadem, budou přistavované kontejnery sloužit VÝHRADNĚ pro měkký druh odpadu. Větve, které způsobovaly problém při dalším třídění, budou poštěpkovány zvlášť. Proto je, prosím, ukládejte do blízkosti kontejnerů, nebo budou po domluvě poštěpkovány na předem dohodnutých místech. Za dodržování děkuje team obecních zaměstnanců.  

Archiv Aktualit
Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
30.10.2020
Žluté pytle – plast
30.10.2020
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj