Veletiny.cz
Veletiny.cz

Vítejte ve Veletinách

Letecký snímek

Letecký snímek Letecký snímek

Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 520 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.

Úřední deska

Popis Soubor Platnost
Rozpočtové opatření č.4-2023 rozpoctove_opatreni_4-2023.pdf 05.09.2023 -
Nedostatečně identifikovaní vlastníci září 2023 niv_8.9-1.1..pdf 11.09.2023 - 02.01.2024
Aukční vyhláška aukce_vyhlaska.pdf 11.09.2023 - 27.09.2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci niv_cervenec2023.pdf 08.08.2023 -
Rozpočtové opatření č.3-2023 poctove_opatreni_c._3-2023.pdf 27.06.2023 -
Závěrečný účet Obce Veletiny 2022 - schválený ny_za_rok_2022_-_schvaleny.pdf 27.06.2023 -
Účetní závěrka Obce Veletiny 2022 - schválená ny_za_rok_2022_-_schvalena.pdf 27.06.2023 -
Účetní závěrka Mš Veletiny 2022 - schválená _veletiny_2022_-_schvalena.pdf 27.06.2023 -
MRDP - návrh závěrečného účtu 2022 avrh_zaverecneho_uctu_2022.pdf 23.05.2023 -
Stanovení přechodné úpravy stanoveni_prechodne_upravy.pdf 15.05.2023 -
Rozpočtové opatření č.2-2023 poctove_opatreni_c._2-2023.pdf 01.05.2023 -
SVaK - informace svak_informace.pdf 26.04.2023 -
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí vv_ur.pdf 25.04.2023 -
Veřejnoprávní smlouva SDH Veletiny 2023 _smlouva_sdh_veletiny_2023.pdf 13.04.2023 -
Rozpočtové opatření č.1-2023 zpoctove_opatreni_c.1-2023.pdf 22.02.2023 -
SVaK - cenové oznámení cenove_oznameni_svak.pdf -
Rozpočtové opatření č.5-2022 zpoctove_opatreni_c.5-2022.pdf 14.12.2022 -
Výroční zpráva - informace 2022 ni_zprava_-_informace_2022.pdf -
Rozpočet obce Veletiny 2023 ozpocet_obce_veletiny_2023.pdf 14.12.2022 -
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2025-2026 vyhled_obce_veletiny_25-26.pdf 14.12.2022 -
Rozpočet Mš Veletiny 2023 rozpocet_ms_veletiny_2023.pdf 14.12.2022 -
Střednědobý výhled hospodaření Mš Veletiny 2025-2026 y_vyhled_ms_veletiny_25-26.pdf 14.12.2022 -
MZe veřejná vyhláška ska_opatreni_obecne_povahy.pdf 15.11.2022 -
Rozpočtové opatření č.4-2022 zpoctove_opatreni_c.4-2022.pdf 08.09.2022 -
Rozpočtové opatření č.3-2022 rozpoctove_opatreni_c._3.pdf 29.06.2022 -
Závěrečný účet obce Veletiny 2021 ny_ucet_obce_veletiny_2021.pdf 28.06.2022 -
Účetní závěrka obce Veletiny 2021 tiny_za_rok_2021-schvalena.pdf 28.06.2022 -
Účetní závěrka Mateřské školy Veletiny 2021 _zaverka_ms_2021-schvalena.pdf 28.06.2022 -
Veřejnoprávní smlouva SDH sdh_vps.pdf 09.05.2022 -
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek ms_kojetinek.pdf 05.05.2022 -
Rozpočtové opatření č.2-2022 poctove_opatreni_c._2-2022.pdf 04.05.2022 -
Informace 2021 informace.pdf -
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2023-2024 ctovy_vyhled_obce_veletiny.pdf 09.01.2021 -
Střednědobý výhled hospodaření MŠ Veletiny 2023-2024 ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf 09.01.2021 -
Smlouva ms Kojetínek smlouva_ms_kojetinek.pdf 15.03.2020 -
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek ouva_ms_kojetinek_2019_(2).pdf 10.6.2019 -
Archiv úřední desky

Aktuálně


             !!!NĚKDO SI ZŘEJMĚ SPLETL ÚLOŽIŠTĚ ODPADU!!!

FOTOGRAFIE ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2023 NA MÍSTNÍ KOMPOSTÁRNĚ. CO K TOMU DODAT???

 

 

                                        PROSBA O SOUČINNOST

Z důvodu zvýšeného výskytu psích exkrementů na veřejném prostranství a v mnohých případech také na soukromých pozemcích v naší obci

                                 PROSÍME / ŽÁDÁME / VYZÝVÁME 

majitele domácích mazlíčků na povinnost úklidu a používání vhodných prostředků, např. sáčky z PVC, určených k odstranění po takto vykonané potřebě zvířete.

Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku dle §47/1d zákona 200/1990Sb., o přestupcích.

Dodržováním tohoto doporučení bude dosaženo vyšší úrovně životního prostředí a zamezí se tak mnohdy nepříjemným situacím. 

Děkujeme za ochotnou spolupráci a pochopení všem, kteří k tomuto dlouhodobému problému přistupují zodpovědně a berou ohledy na svoje sousedy a spoluobčany.

 

 

Ralizace projektu "KOMPOSTÉRY PRO OBČANY OBCE VELETINY" spočívá v dodávce 200 kusů kompostérů a 3 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, které budou používány na katastru obce Veletiny na sběrných místech nebo přímo u občanů obce. Cílem projektu je předcházení vzniku komunálních odpadů, snížení množství odpadů vznikajícího na území obce, zvýšení podílu materiálového využití odpadů, snížení množství odpadů ukládaných na skládku, snížení finančních nákladů na likvidaci odpadů.

Na projekt byla poskytnuta podpora z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, který vykonává úkony delegované Ministerstvem životního prostředí jako jeho řídícího orgánu. Schválená míra podpory EU činí 85% způsobilých výdajů - 745 585,37,- Kč. Minimální podíl vlastního spolufinancování připadající na způsobilé výdaje ve výši 15% je 131 573,88,- Kč. 

                               POSKYTOVATELI DOTACE DĚKUJEME

KompostAry

Oznamujeme zájemcům o domácí kompostéry - 600 a 1000 litrů, že si je lze vyzvednout po telefonické domluvě, mobil 774 453 788. 

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Veletiny za rok 2022

odpady_2022

Integrovaná doprava Zlínského kraje

Rozšiřujeme_nabídku_předplatného_jízdného

INFORMACE sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře je umístěn kontejner na kovy. Odkládat zde můžete kovové obaly od konzerv, nápojů a sprejů. 

Důrazně upozorňujeme a vyzýváme občany, aby přistavované kontejnery využívali pouze k odpadu, ke kterému jsou určeny - a to VÝHRADNĚ na BIOODPAD. K uložení stavební suti, plastů, papíru, skla a dalšího odpadu jsou určeny kontejnery na sběrném dvoře, případně po obci zbudovaných sběrných hnízdech. V případě nedodržování nastavených podmínek budeme nuceni od přistavování kontejnerů na bioodpad upustit. 

               !!! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !!!

 

Změna ve využívání kontejnerů na bioodpad

Vážení spoluobčané,

z důvodu snadnější následné manipulace s uloženým bioodpadem, budou přistavované kontejnery sloužit VÝHRADNĚ pro měkký druh odpadu. Větve, které způsobovaly problém při dalším třídění, budou poštěpkovány zvlášť. Proto je, prosím, ukládejte do blízkosti kontejnerů, nebo budou po domluvě poštěpkovány na předem dohodnutých místech. Za dodržování děkuje team obecních zaměstnanců.  

Archiv Aktualit
Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
29.09.2023
Žluté pytle – plast
29.09.2023
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond pro životní prostředí
Spolufinancováno EU
Ministerstvo životního prostředí
Evropský fond pro regionální rozvoj