Veletiny.cz
Veletiny.cz

Vítejte ve Veletinách

Letecký snímek

Letecký snímek Letecký snímek

Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 570 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.

Úřední deska

Popis Soubor Platnost
Rozpočet obce Veletiny 2022 ozpocet_obce_veletiny_2022.pdf 10.01.2022 -
Rozpočet Mš Veletiny 2022 rozpocet_ms_veletiny_2022.pdf 10.01.2022 -
Rozpočtové opatření č.6-2021 zpoctove_opatreni_c.6-2021.pdf 16.11.2021 -
Rozpočtové opatření č.5-2021 poctove_opatreni_c._5-2021.pdf 24.09.2021 -
MZE veřejná vyhláška mze_verejna_vyhlaska_oop.pdf 15.09.2021 - 31.12.2022
Neidentifikovaní vlastníci neidetifikovani_vlastnici.pdf 02.09.2021 -
Rozpočtové opatření č.4-2021 zpoctove_opatreni_c.4-2021.pdf 22.07.2021 -
Rozpočtové opatření č.3-2021 zpoctove_opatreni_c.3-2021.pdf 15.05.2021 -
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 za rok 2020 rava_poskytovani_informaci.pdf -
Závěrečný účet obce Veletiny 2020 ny_ucet_obce_veletiny_2020.pdf 28.04.2021 -
Účetní závěrka obce Veletiny 2020 zaverka_obce_veletiny_2020.pdf 28.04.2021 -
Účetní závěrka Mš Veletiny 2020 i_zaverka_ms_veletiny_2020.pdf 28.04.2021 -
Rozpočtové opatření č.2/2021 rozpoctove_opatreni_202102.pdf 28.04.2021 -
SVK porovnání položek - kalkulace svk_porovnani_polozek.pdf 28.04.2021 -
Rozpočtové opatření č.1/2021 rozpoctove_opatreni_202101.pdf 15.03.2021 -
Rozpočet obce Veletiny 2021 ozpocet_obce_veletiny_2021.pdf 09.01.2021 -
Rozpočet MŠ Veletiny 2021 rozpocet_ms_veletiny_2021.pdf 09.01.2021 -
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2023-2024 ctovy_vyhled_obce_veletiny.pdf 09.01.2021 -
Střednědobý výhled hospodaření MŠ Veletiny 2023-2024 ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf 09.01.2021 -
SVaK svk.pdf 14.12.2020 -
Smlouva ms Kojetínek smlouva_ms_kojetinek.pdf 15.03.2020 -
Hospodaření MRDP 2019 hospodareni_mrdp_2019.pdf 01.06.2020 -
Ožp ozp.pdf 18.05.2020 -
OŽPZ ozpz.pdf 29.04.2020 -
UZSVM uzsvm.pdf 28.02.2020 -
Veřejná vyhláška OOP MZE verejna_vyhlaska_oop_mze.pdf 10.12.2019 - 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek ouva_ms_kojetinek_2019_(2).pdf 10.6.2019 -
Archiv úřední desky

Aktuálně


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE FARNOSTI HRADČOVICE:

 

DRSLAVICE       27 105,- Kč

HRADČOVICE    31 520,- Kč

LHOTKA             16 580,- Kč

VELETINY          28 401,- Kč

---------------------------------------------------

CELKEM            103 606,- Kč        

 

Všem dobrovolným dárcům srdečně děkujeme!!!

Tříkrálová sbírka 2022

V sobotu 15. ledna 2022 se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka.

Většina finančních prostředků zůstává v regionu a jsou převážně určeny na pomoc lidem nemocným, zdravotně postiženým, matkám s dětmi v tísni, seniorům a dalším sociálně potřebným.

Výtěžek sbírky činí 28 401,- Kč.

Všem, kteří do této sbírky jakýmkoliv finančním obnosem přispěli, náleží velké poděkování.

Informace finančního úřadu

uploads/FinanAnA_AAad.pdf

Oznamujeme občanům,

že k uhrazení zákonného poplatku za svoz komunálního odpadu (550,- Kč/osoba s trvalým pobytem) a za psa (100,-Kč/kus) výhradně upřednostňujeme platbu bankovním převodem na číslo účtu 11527721/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu. Hotovostní platbu v kanceláři obecního úřadu lze uhradit od 1. března 2022.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června 2022.

Cenové oznámení SVaK

uploads/Svak_ceny_1.pdf

ZPRÁVA KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - UPOZORNĚNÍ

uploads/ptaAA_chAipka.pdf

KOTLÍKOVÉ DOTACE V ROCE 2022

uploads/kotlAky_21.pdf

Důrazně upozorňujeme a vyzýváme občany, aby přistavované kontejnery využívali pouze k odpadu, ke kterému jsou určeny - a to VÝHRADNĚ na BIOODPAD. K uložení stavební suti, plastů, papíru, skla a dalšího odpadu jsou určeny kontejnery na sběrném dvoře, případně po obci zbudovaných sběrných hnízdech. V případě nedodržování nastavených podmínek budeme nuceni od přistavování kontejnerů na bioodpad upustit. 

               !!! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !!!

 

Změna ve využívání kontejnerů na bioodpad

Vážení spoluobčané,

z důvodu snadnější následné manipulace s uloženým bioodpadem, budou přistavované kontejnery sloužit VÝHRADNĚ pro měkký druh odpadu. Větve, které způsobovaly problém při dalším třídění, budou poštěpkovány zvlášť. Proto je, prosím, ukládejte do blízkosti kontejnerů, nebo budou po domluvě poštěpkovány na předem dohodnutých místech. Za dodržování děkuje team obecních zaměstnanců.  

Archiv Aktualit
Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
28.01.2022
Žluté pytle – plast
28.01.2022
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj