Veletiny.cz
Veletiny.cz

Knihovna

Otevírací doba:
úterý 17.00 – 19.00 hodin (letní čas)
úterý 16.00 – 18.00 (zimní čas)
čtvrtek 9.00 - 11.00


Knihovnice: Monika Cimalová
Adresa: Veletiny 108, 687 33 p. Hradčovice
E-mail: knihovna.veletiny@centrum.cz
Internet: http://mistni-knihovna-veletiny.webnode.cz/
Katalog: http://katalog.knihovnabbb.cz/veletiny/

Místní knihovna byla ve Veletinách otevřena 25. října roku 1908. Počáteční jmění knihovny bylo 500 Kč – subvence, obec darovala 100 Kč a skříň v ceně 130 Kč. Čtenářský poplatek činil 50 haléřů, což za zmíněný rok vyneslo 300 Kč. Mnoho knih do knihovny daroval dr. Niederle, některé z nich jsou v knihovně doposud. Počet knih v době zahájení činnosti byl 147 svazků.

knihovna1

Nyní má knihovna přibližně 1800 svazků knih zábavných i naučných, a to jak pro dospělé, tak i pro děti a mládež. Kromě knih je možné si vypůjčit také časopisy (ABC, Bílé Karpaty, Malovaný kraj, Tvořivý Amos, 21. století, 21. století JUNIOR a různé časopisy z remitendy). Pravidelně jsou do knihovny půjčovány knihy z výměnného fondu, který jako službu pro menší knihovny zavedla knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. V případě potřeby lze také využívat možnosti meziknihovních výpůjček. V současné době se připravuje elektronická podoba katalogu našich knih.

knihovna.jpg

V září 2009 předala klíče od knihovny naše dosavadní knihovnice, paní Anežka Prchlíková, která se o knihy i jejich čtenáře starala plných 19 let. Překonala nejen velmi krušné a skromné začátky nového fungování knihovny, ale i její několikeré stěhování. Dlouhodobě připravovala a především s dětmi a mládeží nacvičovala ochotnická divadelní představení a svým velmi vstřícným přístupem k lidem jistě získala nejednoho čtenáře. Paní Prchlíkové patří za její dlouholetou obětavou práci mnoho vřelých díků.


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
28.05.2021
Žluté pytle – plast
28.05.2021
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj