Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Služby Charity UB

dokument.pdf


Vážení občané,

dle § 55 odst. 1 stavebního zákona bude Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování zpracovávat Zprávu o uplatňování územního plánu obce Veletiny. Své podněty a návrhy máte možnost podávat do 17. prosince 2019 na obecním úřadu ve Veletinách.   



Z jednání Sdružení místních samospráv ČR s náměstkem hejtmana pro dopravu o situaci v dopravě v rámci Zlínského kraje....

Veřejná doprava.pdf



Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
28.08.2020
Žluté pytle – plast
28.08.2020
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj