Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Velké poděkování náleží dvěma skupinkám koledníků s doprovodem, kteří se vydali v sobotu 4. ledna vykonat Tříkrálovou sbírku. Velké poděkování patří také všem, kteří jakýmkoliv finančním obnosem i občerstvením pro koledníky přispěli a podpořili tuto velmi prospěšnou věc.

Sbírka má předem nastavená pravidla. Jsou stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Většina vykoledovaných finančních prostředků zůstává v regionu, přičemž tyto jsou povětšinou určeny na pomoc lidem nemocným, zdravotně postiženým, matkám s dětmi v tísni, seniorům a dalším jinak sociálně potřebným.

Tříkrálová sbírka 2020 ve farnosti:

HRADČOVICE     29.565,- Kč

LHOTKA              16.927,- Kč

DRSLAVICE         23.425,- Kč

VELETINY           19.710,- Kč

---------------------------------

celkem                89.627,- Kč

 

   


pronajem-hospody


Slovinsko_letAk_bAlA


Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu (450,- Kč/osoba s trvalým pobytem) a za psa (50,- Kč/kus) je možno uhradit v kanceláři obecního úřadu pouze v úřední dny, tj. pondělí a středa od 7. 00 do 17. 00 hodin, nebo bankovním převodem na číslo účtu 11527721/0100.

Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. června 2020.


pf2020


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
04.01.2021
Žluté pytle – plast
04.01.2021
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj