Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

O_les_Hrabovce_letAk

UPOZORNĚNÍ NA TERMÍN SPLATNOSTI MÍSTNÍHO POPLATKU ZA SVOZ ODPADU NA ROK 2019

Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závaznou vyhláškou Obce Veletiny č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena POVINNOST poplatníkům hradit místní poplatek.

Poplatníkem jsou všechny osoby s trvalým pobytem v obci Veletiny.

Sazba poplatku je 450,- Kč za jednu osobu s trvalým pobytem v obci.

Poplatek je splatný jednorázově do 30. června 2019.

Proto upozorňujeme poplatníky, kteří si svou povinnost danou zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce Veletiny doposud nesplnili, na blížící se datum splatnosti.

Poplatek můžete uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu, nebo bezhotovostní platbou na účet obce.

Číslo účtu: 11527721/0100, VS: číslo popisné objektu


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
27.09.2019
Žluté pytle – plast
27.09.2019
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj