Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Povodí Moravy, s. p., důrazně upozorňuje občany,

pod pokutou, na zákaz sypání jakéhokoliv odpadu na břehy řeky Olšavy a Vlčnovského potoka.

Nasypaným odpadem vznikají komplikace při pravidelné údržbě břehů Olšavy i potoka.

Odpad z obdělávaných přilehlých zemědělských pozemků lze legálně likvidovat ve sběrném dvoře, případně v kompostárně.


pohdkov_les_001


Je potěšující, že nečekaně vysoká účast

čtyřiceti dobrovolníků nejen z řad místních spolků se sešla o první dubnové sobotě při sběru všemožného odpadu ve žlebu za Matyášovým. Učinil se tak velmi důležitý krok k očistě životního prostředí v této lokalitě. Team obecních zastupitelů všem velmi děkuje!  


  Obec Veletiny přeje všem svým občanům požehnané a pěkně prožité Velikonoce


S nadcházejícími svátky jara, Velikonocemi,

je spojen další lidový zvyk - hrkání. Pro mnohé dotazy rodičů uvádíme časový harmonogram:

Zelený čtvrtek - 18:00

Velký pátek - 02:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00

Bílá sobota - 02:00 / 10:00 


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
27.09.2019
Žluté pytle – plast
27.09.2019
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj