Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Důrazně upozorňujeme,

že po obci přistavované bílé kontejnery slouží pouze a výhradně k ukládání bioodpadu - větve, tráva, listí, případně různé druhy ovoce. Neslouží v žádném případě na plasty, papír, a jiné. K tomuto odpadu jsou určená známá sběrná místa. Výrazně se tak ztěžuje práce obecních zaměstnanců, kteří tento jiný druh odpadu musí pracně vytřídit. Za správné třídění odpadu opět velmi děkuje starosta našich Veletin. 


Velmi děkuji dívkám,

které se v neděli odpoledne zúčastnily za nepříliš vlídného větrného počasí nošení Mařeny a nového léta. Poděkování náleží rodičům a prarodičům za jejich přístup při nachystání a nastrojení děvčat do krojů. Tohoto počinu si velice vážím, protože tradice a lidové zvyky je třeba v jakékoliv podobě udržovat. Tomáš Trtek, starosta obce  


Nové autobusové nádraží v Uh. Brodu

Info leták


Sobotní fašanková obchůzka 

po obci byla dalším velmi dobrým počinem při udržování slováckých zvyků a tradic. Velké díky opět všem, kteří se za krásného jarního počasí zúčastnili tohoto veselí, jichž bylo spolu s hudebním doprovodem rovných 30! Poděkování patří také těm, kteří přispěli formou podávání různého občerstvení, nebo finačně. Tato vydařená akce se zařadila mezi ty, které jednoznačně přispívají k utužování života a žití na "dědině".    


Informujeme občany,

že případné bližší dotazy ohledně  KOTLÍKOVÝCH  DOTACÍ  jsou k dispozici na: www.kr-zlinsky.cz ,  www.kotliky@kr-zlinsky.cz  nebo  www.eazk.cz


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
26.07.2019
Žluté pytle – plast
26.07.2019
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj