Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Na naši žádost z počátku letošního roku

bylo provedeno po osmi letech Zdravotním ústavem Zlín měření hlučnosti na pozemní komunikaci I. třídy č.I/50. Budeme netrpělivě očekávat výsledky, které by dle prvotních informací měly konečně znamenat řešení tohoto problému. Vše záleží na samotném správci této komunikace - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s nímž se také začíná intenzivně řešit situace ohledně poměrně častých kolizních situací na křižovatkách u naší obce. 

Touto cestou velmi děkuji za spolupráci panu Jiřímu Abrahámovi, který pro účel měření hluku poskytl prostory svého obydlí. Starosta našich Veletin


Povodí Moravy, s. p., důrazně upozorňuje občany,

pod pokutou, na zákaz sypání jakéhokoliv odpadu na břehy řeky Olšavy a Vlčnovského potoka.

Nasypaným odpadem vznikají komplikace při pravidelné údržbě břehů Olšavy i potoka.

Odpad z obdělávaných přilehlých zemědělských pozemků lze legálně likvidovat ve sběrném dvoře, případně v kompostárně.


pohdkov_les_001


Je potěšující, že nečekaně vysoká účast

čtyřiceti dobrovolníků nejen z řad místních spolků se sešla o první dubnové sobotě při sběru všemožného odpadu ve žlebu za Matyášovým. Učinil se tak velmi důležitý krok k očistě životního prostředí v této lokalitě. Team obecních zastupitelů všem velmi děkuje!  


  Obec Veletiny přeje všem svým občanům požehnané a pěkně prožité Velikonoce


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
28.02.2020
Žluté pytle – plast
28.02.2020
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj