Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Den mikroregionu Dolní Poolšaví

den_mikroregionu


Myslivecká noc

Dne 16.7.2016 v 19:30 pořádá Myslivecký spolek Kojetínek tradiční zábavu.
Ochutnávka mysliveckých specialit, k tanci a poslechu bude hrát skupina Madison.

Srdečně zvou myslivci z Veletin.


          Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 27 televizí, 14 monitorů a 534,00 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 27 televizí, 14 monitorů a 534,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 18,95 MWh elektřiny, 1 037,67litrů ropy, 80,72 m3 vody a 0,64 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,98 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 16,23 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 

                             Děkujeme za správné třídění veškerého odpadu

 

Příloha (PDF):
Asekol_env_vyuct_2015


Vážení návštěvníci internetových stránek

obce Veletiny, připravuje se další číslo Veleckého zpravodaje, které by mělo vyjít v prvních červencových dnech. 

Chcete-li do zpravodaje čímkoli přispět (článkem, fotkou, pozvánkou, zprávou o akci, názorem...), učiňte tak prosím do úterý 28. června včetně. Své příspěvky zasílejte na adresu  -    ales@cimala.eu


Cestování s dětmi

Dokument Ministerstva vnitra České republiky o cestovních dokladech pro děti.

cestovan__s_detmi


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
28.08.2020
Žluté pytle – plast
28.08.2020
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj