Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Informační zpravodaj MDP

Informační_zpravodaj


Obecní úřad oznamuje, že od pátku 3. března 

budou po obci opět rozmísťovány kontejnery sloužící pouze k ukládání bioodpadu. Z důvodu snazší manipulace s tímto druhem odpadu je možno nyní odkládat jen ořezané větve (hrubší odpad). Žádáme proto občany, aby jemnější odpad (tráva, sláma, seno, staré ovoce) zatím do kontejnerů neukládali. Při větším množství ořezaných větví lze řešit situaci přistavením kontejneru přímo na místo - po domluvě s technickým zaměstnancem (p. Gálek, tel. 608 615 027). Za správné třídění děkujeme. 


Obecní úřad v rámci údržby polních a lesních cest

nabízí zájemcům o dřevo možnost provést prořezávku stromů a křovin v lokalitě cesty nad Vinohrady, kde už proběhl ořez strojní technikou. Zpracované dřevo je v nabídce za cenu vykonané práce. Zájemci se můžou hlásit na obecním úřadě, kde budou podány bližší informace.       


Velké poděkování náleží všem zúčastněným

v letošní fašankové obchůzce, kteří za krásného slunečného počasí opět přispěli k udržování těchto tradičních událostí.Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
26.07.2019
Žluté pytle – plast
26.07.2019
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj