Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Úprava provozní doby kompostárny

z důvodu velkého zájmu se rozšiřuje takto:

středa 8.00 - 18.00

pátek 8.00 - 18.00

sobota 8.00 - 18.00

To znamená, že v této době bude kompostárna volně přístupná.

Provozní doba sběrného dvora a kompostárny je rozdělena na letní a zimní období. Je popsána v provozním řádu, viz ODPADY. 

Protože se vyskytl jev odkládání odpadu do okolí SBĚRNÉHO DVORA - před bránu, (vím, že je to sice určitě lepší, než "uložit" tento odpad někde do příkopu) dovoluji si požádat všechny občany, aby v maximální možné míře využívali provozní dobu. Proto pouze v nejnutnějších případech, mimo provozní dobu, volejte prosím obsluhu na telefonu 608 615 027 - p. Pavel Gálek. Po domluvě přijede a sběrný dvůr otevře. 

Děkuji mnohokrát za pochopení. Starosta našich Veletin.


Poděkování

patří všem dívkám, které i přes chladné a větrné počasí splnily svou úlohu, dodržely tradici a na obchůzce Veletinami vyprovodily paní Zimu ze vsi. Velké díky patří i jejich rodičům a prarodičům za nastrojení dívek do krojů.  


Nosení Mařeny 

a nového léta proběhne jako každý rok o Smrtné neděli, letos dne 22. března. Sraz účastnic je v KD Veletiny ve 12.45, obchůzka začíná ve 13.00. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná a uskutečnila by se o neděli příští - Květné.  


Výroční zprávavyrocni_zprava_2014_001.jpg


Zametání komunikací

v naší obci bude prováděno s největší pravděpodobností v úterý 10. 3., protože už se nepočítá s nějakou výraznou sněhovou nadílkou.

Dovoluji si tedy požádat majitele veškerých dopravních prostředků, aby jejich vozidla nebyla překážkou pro vykonávané práce a komunikace byly volně průjezdné.

Děkuji za pochopení a spolupráci. Starosta naší obce. 


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
28.08.2020
Žluté pytle – plast
28.08.2020
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj