Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Tříkrálová sbírka

V sobotu 10. 1. 2015 proběhla v naší obci "tříkrálová sbírka", která vynesla 17,035,- Kč. Všem dárcům, organizátorům, malým koledníkům a jejich doprovodu upřímně děkujeme. 


Obecní úřad

oznamuje, že poplatky za svoz komunálmího odpadu je možno platit každé pondělí a středu od 7.00 do 17.00 hodin.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června 2015.


Těžba dřeva

S účinností od 17.12.2014 jsou ceny dřeva samovýrobou (prořez, popadané, nebo suché stromy označené správcem, pokácení a odvoz dřeva, větve se nechávají ležet na místě) v obecním lese určeny takto: tvrdé dřevo (např. buk, dub, habr, zdravá bříza) v dobře přístupném terénu - 300,- Kč/m3, ve špatně přístupném terénu - 200,- Kč/m3, měkké dřevo (např. topol, osika, jehličnany) - 100,- Kč/m3.

Plánovaná těžba dle hospodářského plánu, kdy dřevo je káceno firmou - klest, koruny stromů na palivo (ze zákona je nutný úklid a pálení zbylých větví) - 50,- Kč/m3. Bližší informace u lesního správce p.Josefa Hruboše, tel. 608771351, 572671331.


Koledování v kapličce 2014

koledovani_2014.jpg


Sběrný dvůr a kompostárna ve Veletinách

 

 

Provozní doba od 1.4. do 31.10. (letní období)

Pátek - 14.00 - 18.00 hod.

Sobota - každá poslední v měsíci - 8.00 - 12.00 hod.

Provozní doba od 1.11. do 31.3. (zimní období) 

Pátek  -  13 00  -  17 00  hod.

Sobota - každá poslední v měsíci - 8 00 - 12 00 hod.

 

Informace k provozu sběrného dvoru a kompostárny:


Ve sběrném dvoře budou mít občané možnost uložit všechny druhy odpadů, jejichž seznam bude uveden ve vyvěšeném provozním řádu.

Seznam odpadů shromažďovaných ve sběrném dvoře:

 • Objemný odpad
 • Železné kovy
 • Papír a lepenka
 • Pneumatiky
 • Sklo
 • Dřevo
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
 • Stavební odpad v omezeném množství
 • Odpadní kůra a korek
 • Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy

Nebezpečné látky:

 • Oleje a tuky
 • Baterie a akumulátory
 • Pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Barvy, tiskařské barvy
 • Lepidla, pryskyřice
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky

 

V kompostárně budou mít občané obce možnost uložit zahradnické a posklizňové zbytky.
Odpad od občanů přebírá pověřená obsluha sběrného dvora i kompostárny v provozní době.

Kompostárna bude také volně přístupná v tyto dny:

Letní období 1.4. - 31.10. 

Středa, pátek, sobota   8.00 - 18.00

Zimní období 1.11. - 31.3.

Středa, pátek, sobota   8.00 - 16.00 

 

Pytlový způsob sběru plastů a papíru v obci bude zachován, nebude už prováděn firmou Rumpold, nýbrž technickým pracovníkem obecního úřadu každý pátek v lichém týdnu, ve kterém také probíhá středeční svoz komunálního odpadu. Pytle budou uskladněny ve sběrném dvoře, kam je občané můžou taktéž vozit kdykoliv v provozní době, tzn. nemusí čekat co čtrnáct dnů na svoz.

 Kontejnery na velkoobjemový odpad již nebudou po obci přistavovány.


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
28.08.2020
Žluté pytle – plast
28.08.2020
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj