Veletiny.cz
Veletiny.cz

Archiv aktualit

Sběrný dvůr a kompostárna ve Veletinách

 

 

Provozní doba od 1.4. do 31.10. (letní období)

Pátek - 14.00 - 18.00 hod.

Sobota - každá poslední v měsíci - 8.00 - 12.00 hod.

Provozní doba od 1.11. do 31.3. (zimní období) 

Pátek  -  13 00  -  17 00  hod.

Sobota - každá poslední v měsíci - 8 00 - 12 00 hod.

 

Informace k provozu sběrného dvoru a kompostárny:


Ve sběrném dvoře budou mít občané možnost uložit všechny druhy odpadů, jejichž seznam bude uveden ve vyvěšeném provozním řádu.

Seznam odpadů shromažďovaných ve sběrném dvoře:

 • Objemný odpad
 • Železné kovy
 • Papír a lepenka
 • Pneumatiky
 • Sklo
 • Dřevo
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
 • Stavební odpad v omezeném množství
 • Odpadní kůra a korek
 • Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy

Nebezpečné látky:

 • Oleje a tuky
 • Baterie a akumulátory
 • Pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Barvy, tiskařské barvy
 • Lepidla, pryskyřice
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky

 

V kompostárně budou mít občané obce možnost uložit zahradnické a posklizňové zbytky.
Odpad od občanů přebírá pověřená obsluha sběrného dvora i kompostárny v provozní době.

Kompostárna bude také volně přístupná v tyto dny:

Letní období 1.4. - 31.10. 

Středa, pátek, sobota   8.00 - 18.00

Zimní období 1.11. - 31.3.

Středa, pátek, sobota   8.00 - 16.00 

 

Pytlový způsob sběru plastů a papíru v obci bude zachován, nebude už prováděn firmou Rumpold, nýbrž technickým pracovníkem obecního úřadu každý pátek v lichém týdnu, ve kterém také probíhá středeční svoz komunálního odpadu. Pytle budou uskladněny ve sběrném dvoře, kam je občané můžou taktéž vozit kdykoliv v provozní době, tzn. nemusí čekat co čtrnáct dnů na svoz.

 Kontejnery na velkoobjemový odpad již nebudou po obci přistavovány.


Lampionový průvod

lampiony_2014.jpg


bile_karpaty_pospech_pozvanka.jpg


prezentace.jpg


Výzva obce Veletiny na účasti v anketě pro zákonné zástupce dětí, které jsou zapsány v MŠ Veletiny.

anketa_ms


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
04.01.2021
Žluté pytle – plast
04.01.2021
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj