Veletiny.cz
Veletiny.cz

Zastupitelstvo obce Veletiny

pro funkční období 2018 - 2022 je zastupitelstvo obce Veletiny složeno ze 7 členů.

Ve volbách, které se konaly 5. a 6. října 2018 kandidovalo 9 kandidátů, a to na jedné kandidátní listině "Sdružení nezávislých kandidátů Veletiny 2018". Z celkového počtu 463 voličů přišlo k volební urně 293. Volební účast byla 63,28%.

Zvolení zastupitelé Sdružení nezávislých kandidátů Veletiny 2018:

1. Tomáš Trtek, 44 let, zvolen 259 hlasy

2. Ing. Karel Šimek, 37 let, zvolen 203 hlasy

3. Lukáš Blažek, 32 let, zvolen 198 hlasy

4. Ing. Lucie Smejkalová, 27 let, zvolena 190 hlasy

5. Ing. René Hruboš, Ph.D., MBA, 43 let, zvolen 180 hlasy

6. František Hruboš, 49 let, zvolen 169 hlasy

7. Rostislav Zemánek, 51 let, zvolen 159 hlasy

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 5. listopadu 2018 byl starostou zvolen pan Tomáš Trtek, místostarostou pan René Hruboš.

 

 Složení předchozích zastupitelstev:

 

Zastupitelstvo obce Veletiny

Ve volebním období 2014 - 2018 má zastupitelstvo 9 členů.

Ve volbách, které se konaly 10. a 11. října 2014 kandidovaly 2 volební strany. Sdružení nezávislých kandidátů Veletiny 2014 a Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová.

Na obou kandidátních listinách bylo po 9 kandidátech. Volební účast byla 64,76%. SNK Veletiny 2014 získala 55,55% (5 mandátů), KDU - ČSL získala 44,45% (4 mandáty). Výsledky jsou následující:

SNK Veletiny 2014  KDU - ČSL
zvolení zastupitelé:   zvolení zastupitelé:
Ing. René Hruboš, Ph.D., MBA  (175 hlasů)  Ing. Karel Šimek  (133 hlasů)
Mgr. František Juračka  (168 hlasů) Martin Ševčík  (130 hlasů)
Tomáš Trtek  (164 hlasů)     Věroslav Orlovský  (128 hlasů)
Mgr. Miroslav Dostálek  (154 hlasů)

 Renata Gomelská  (111 hlasů)

Mgr. Aleš Cimala  (143 hlasů)  

Na ustavujícím jednání zastupitelstva 6. listopadu 2014 byl starostou zvolen pan Tomáš Trtek, místostarostou pan René Hruboš.

 

Zastupitelstvo 2010 – 2014

Ve volebním období 2010 – 2014 bylo v zastupitelstvu 7 členů.
Ve volbách 15. a 16. října 2010 kandidovaly 2 volební strany, Sdružení nezávislých kandidátů Veletiny 2010 a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. Na obou kandidátních listinách bylo po 9 kandidátech. Volební účast byla 74,5 % (volit přišlo 342 voličů).

Na ustavujícím jednání zastupitelstva 12. listopadu 2010 rezignoval pan Petr Blažek na členství v zastupitelstvu obce a odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce jeho mandát zanikl. Starostu a místostarostu pak volilo šestičlenné zastupitelstvo, starostou byl zvolen pan Josef Zemánek, místostarostkou paní Iveta Snopková. Oba byli do těchto funkcí zvoleni pěti hlasy, proti hlasoval jeden člen zastupitelstva, pan René Hruboš. Na dalším zasedání zastupitelstva 17. prosince 2010 složil slib člena zastupitelstva obce pan Jan Melichárek (zvolen jako 1. náhradník za SNK Veletiny 2010), čímž bylo zastupitelstvo doplněno na počet 7 členů.

Ing. René Hruboš, Ph.D
35 let, manažer prodeje, bez politické příslušnosti, zvolen 182 hlasy
Ladislav Orlovský
60 let, stavební technik, člen KDU-ČSL, zvolen 205 hlasy
Věra Frayová
42 let, dělnice, bez politické příslušnosti, zvolena 124 hlasy
Věroslav Orlovský
29 let, vedoucí expedice, bez politické příslušnosti, zvolen 166 hlasy
Josef Zemánek (starosta)
45 let, starosta obce, bez politické příslušnosti, zvolen 157 hlasy
Iveta Snopková (místostarosta)
31 let, vedoucí prodejny, bez politické příslušnosti, zvolena 162 hlasy
Jan Melichárek
30 let, operátor CNC-strojů, bez politické příslušnosti, zvolen 99 hlasy'

 

Zastupitelstvo 2006 – 2010

Ve volebním období 2006 – 2010 mělo zastupitelstvo 9 členů.
Ve volbách 20. a 21. října 2006 kandidovalo 9 kandidátů, všichni na kandidátní listině KDU-ČSL. Volební účast byla 53,4 %, zastupitelstvo bylo zvoleno v tomto složení:

Ladislav Orlovský (místostarosta)
56 let, stavební technik, člen KDU-ČSL, zvolen 132 hlasy
Josef Zemánek (starosta)
41 let, nástrojař, bez politické příslušnosti, zvolen 122 hlasy
Ing. Ladislav Slunečka
42 let, podnikatel, člen KDU-ČSL, zvolen 111 hlasy
Jana Šimková
48 let, technik, bez politické příslušnosti, zvolena 107 hlasy
Petr Ševčík
34 let, živnostník, bez politické příslušnosti, zvolen 111 hlasy
Karel Javor
59 let, strojník, bez politické příslušnosti, zvolen 99 hlasy
Věra Frayová
38 let, dělnice, bez politické příslušnosti, zvolena 111 hlasy
Pavel Javor
32 let, nástrojař, bez politické příslušnosti, zvolen 99 hlasy
Ludmila Buráňová
48 let, účetní, bez politické příslušnosti, zvolena 99 hlasy

 

Zastupitelstvo 2002 – 2006

Ve volebním období 2002 – 2006 mělo zastupitelstvo 9 členů.
Ve volbách 1. a 2. listopadu 2002 kandidovalo 9 kandidátů, všichni na kandidátní listině KDU-ČSL. Volební účast byla 60,9 %, zastupitelstvo bylo zvoleno v tomto složení:

Ladislav Orlovský (starosta)
52 let, člen KDU-ČSL, zvolen 237 hlasy
Ing. Ilena Sobková
48 let, bez politické příslušnosti, zvolena 186 hlasy
Josef Fray
40 let, člen KDU-ČSL, zvolen 181 hlasy
Petr Ševčík
30 let, bez politické příslušnosti, zvolen 192 hlasy
Ing. Ladislav Slunečka (místostarosta)
38 let, člen KDU-ČSL, zvolen 203 hlasy
Josef Zemánek
37 let, bez politické příslušnosti, zvolen 191 hlasy
Miloslav Buráň
47 let, člen KDU-ČSL, zvolen 178 hlasy
Jana Šimková
44 let, bez politické příslušnosti, zvolena 182 hlasy
Jaroslav Graja
50 let, člen KDU-ČSL, zvolen 185 hlasy

 

Zastupitelstvo 1998 – 2002

Ve volebním období 1998 – 2002 mělo zastupitelstvo 9 členů.
Ve volbách 13. a 14. listopadu 1998 kandidovalo 9 kandidátů, všichni na kandidátní listině KDU-ČSL. Volební účast byla 66,7 %, zastupitelstvo bylo zvoleno v tomto složení:

Ladislav Orlovský (starosta)
48 let, člen KDU-ČSL, zvolen 265 hlasy
Vladimír Pilka
51 let, bez politické příslušnosti, zvolen 205 hlasy
Ing. Ladislav Slunečka
34 let, člen KDU-ČSL, zvolen 231 hlasy
Ing. Ladislav Sobek
42 let, bez politické příslušnosti, zvolen 209 hlasy
Josef Fray
36 let, člen KDU-ČSL, zvolen 217 hlasy
Marie Hrubošová
53 let, bez politické příslušnosti, zvolena 204 hlasy
Hana Koníčková
34 let, členka KDU-ČSL, zvolena 210 hlasy
Jaroslav Graja
46 let, člen KDU-ČSL, zvolen 213 hlasy
Petr Blažek
37 let, člen KDU-ČSL, zvolen 215 hlasy

 

Zastupitelstvo 1994 – 1998

Ve volebním období 1994 – 1998 mělo zastupitelstvo 9 členů.
Ve volbách 18. a 19. listopadu 1994 kandidovalo 9 kandidátů, všichni na kandidátní listině KDU-ČSL. Volební účast byla 85,1 %, zastupitelstvo bylo zvoleno v tomto složení:

Ladislav Orlovský (starosta)
44 let, člen KDU-ČSL, zvolen 324 hlasy
Ing. Ladislav Sobek
38 let, bez politické příslušnosti, zvolen 253 hlasy
Ing. Ladislav Slunečka
30 let, člen KDU-ČSL, zvolen 264 hlasy
Vladimír Pilka
47 let, bez politické příslušnosti, zvolen 251 hlasy
Petr Blažek
33 let, člen KDU-ČSL, zvolen 246 hlasy
Anna Trtková
48 let, bez politické příslušnosti, zvolena 269 hlasy
Josef Zderčík
36 let, člen KDU-ČSL, zvolen 248 hlasy
Josef Švestka
51 let, bez politické příslušnosti, zvolen 257 hlasy
Miloslav Buráň
39 let, člen KDU-ČSL, zvolen 246 hlasy


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
30.04.2021
Žluté pytle – plast
30.04.2021
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj