Veletiny.cz
Veletiny.cz

Co poskytuje Czech POINT

czech_point.jpgVýpis z obchodního rejstříku

V obchodním rejstříku se evidují informace o existujících společnostech, nadačních fondech, nadacích, majitelích bytových jednotek a o obecně prospěšných společnostech. Správcem obchodního rejstříku je Ministerstvo spravedlnosti. O výpis z obchodního rejstříku České republiky na Czech POINTu může požádat libovolný žadatel. Pro získání výpisu je nutné znát IČ obchodní společnosti. Z obchodního rejstříku lze získat dva druhy výpisů:

1. Úplný výpis - jedná se o kompletní výpis, který obsahuje veškeré informace o dané společnosti, včetně provedených změn v historii.
2. Výpis platných - jedná se o výpis, který obsahuje aktuální souhrn informací o společnosti k aktuálnímu datu. Cena za výpis z obchodního rejstříku je účtována následujícím způsobem:
První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 50,- Kč.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Ve výpisu je uveden aktuální stav bodového hodnocení daného řidiče, spolu s historií. O výpis z registrů řidičů může zažádat pouze osoba, které se výpis týká, popř. zmocněnec vlastnící ověřenou plnou moc. Žadatel se musí prokázat platným dokladem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně se může v žádosti také uvést číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají evidované trvalé bydliště v České republice. Cena za výpis z bodového hodnocení řidiče je účtována následujícím způsobem:

První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 50,- Kč.

Výpis z rejstříku trestů

Rejstřík trestů eviduje všechny osoby, u kterých proběhlo soudní trestní řízení na území České republiky. O výpis z rejstříku trestů může zažádat pouze osoba, které se výpis týká, popř. zmocněnec vlastnící ověřenou plnou moc. Žadatel se musí prokázat platným dokladem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a musí být přiděleno rodné číslo. Výpis je vydáván pouze na základě písemné žádosti. Tuto písemnou žádost nemusí žadatel vyplňovat ručně, pouze ji opatří svým podpisem.

Cena za výpis z rejstříku trestů je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Výpis z katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je soupis údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení. O výpis z katastru nemovitostí může požádat libovolný žadatel na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Pokud žadatel požaduje výpis z katastru nemovitostí na základě listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Cena za výpis první strany je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 50,- Kč.

Pokud žadatel požaduje výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a následně buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. Cena za výpis je stejná jako v případě výpisu z katastru nemovitostí na základě listu vlastnictví.

Výpis z živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík obsahuje zákonem stanovené základní informace o podnikateli a jeho živnostenském oprávnění. O výpis z živnostenského rejstříku může požádat libovolná osoba na základě znalosti IČ obchodní organizace. Je možné žádat o částečný nebo úplný výpis.

Cena za výpis z živnostenského rejstříku je účtována následujícím způsobem:
První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 50,- Kč.

Co poskytuje Czech POINT - ceník

Výpis z obchodního rejstříku

Cena za výpis z obchodního rejstříku je účtována následujícím způsobem:
První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 50,- Kč.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Cena za výpis z bodového hodnocení řidiče je účtována následujícím způsobem:
První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 50,- Kč.

Výpis z rejstříku trestů

Cena za výpis z rejstříku trestů je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Výpis z katastru nemovitostí

Cena za výpis první strany je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 50,- Kč.

Výpis z živnostenského rejstříku

Cena za výpis z živnostenského rejstříku je účtována následujícím způsobem:
První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 100,- Kč,
každá další strana je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je omezena na 50,- Kč.


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
30.04.2021
Žluté pytle – plast
30.04.2021
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj