Veletiny.cz
Veletiny.cz

Svoz tříděného odpadu

pytel_modry.jpgPlastové pytle na plasty i papír prosím naplňujte co nejvíce, aby byla jejich kapacita co nejlépe využita - obec platí za svoz těchto odpadů částky stanovené podle počtu odebraných prázdných pytlů. Ze stejného důvodu žádáme občany, aby pytle určené na svoz odpadových plastů a papíru nepoužívali k jiným účelům.

 

 

E-BOX

ebox.jpgJe určen pro nepotřebná a poškozená drobná elektrozařízení (kalkulačky, mobilní telefony, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače...). E-BOX je umístěn v přízemí budovy OÚ ve Veletinách, vedle kterého je také umístěn box na tonery a cartridge - nebezpečný odpad. 

 

 

 

 

POPLATEK ZA ODPAD ČINÍ 450,- Kč NA OBYVATELE A JE SPLATNÝ K 30.6. DANÉHO ROKU. ZA REKREAČNÍ OBJEKTY SE PLATÍ 450,- Kč. POPLATKY SE HRADÍ OSOBNĚ V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU, NEBO PŘEVODEM NA ÚČET OBCE VELETINY č. ú. 11527721/0100. 

 Sběrný dvůr a kompostárna ve Veletinách

Provozní doba:

Pátek     14.00 - 17.00 hod.

Sobota - každá poslední v měsíci   8.00 - 11.00 hod.

 

 

Informace k provozu sběrného dvoru a kompostárny:


Ve sběrném dvoře budou mít občané možnost uložit všechny druhy odpadů, jejichž seznam je uveden ve vyvěšeném provozním řádu.

Seznam odpadů shromažďovaných ve sběrném dvoře:

 • Objemný odpad
 • Železné kovy
 • Papír a lepenka
 • Pneumatiky
 • Sklo
 • Dřevo
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
 • Stavební odpad v omezeném množství
 • Odpadní kůra a korek
 • Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy

Nebezpečné látky:

 • Oleje a tuky
 • Baterie a akumulátory
 • Pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Barvy, tiskařské barvy
 • Lepidla, pryskyřice
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky

 

 UPOZORNĚNÍ!!!

  Eternit (azbest), jakožto velmi nebezpečný odpad NEPŘIJÍMÁME!!!

 

V kompostárně budou mít občané obce možnost uložit zahradnické a posklizňové zbytky.
Odpad od občanů přebírá pověřená obsluha sběrného dvora i kompostárny v provozní době.

Kompostárna je volně přístupná v tyto dny:

Středa, pátek, sobota   8.00 - 17.00

 

Pytlový způsob sběru plastů a papíru v obci bude zachován, nebude už ale prováděn firmou Rumpold, nýbrž technickým pracovníkem a to každý poslední pátek v měsíci. Pytle budou uskladněny ve sběrném dvoře, kam je občané můžou taktéž vozit kdykoliv v provozní době.

 Kontejnery na velkoobjemový odpad již nebudou po obci přistavovány.


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
30.04.2021
Žluté pytle – plast
30.04.2021
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj