Veletiny.cz
Veletiny.cz

Znak a Prapor

V květnu 2002 byl obci Veletiny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky udělen znak a prapor.

znak

Znak: V zeleno-červeně polceném štítě zlaté vozové kolo, jehož středem prorůstá vykořeněná stříbrná hlava vinné révy se dvěma svěšenými hrozny nahoře po stranách. Pod nimi dva odvrácené stříbrné vinařské nože se zlatými rukojeťmi.

prapor

Prapor: List tvoří dva svislé pruhy, zelený a červený. Uprostřed žluté vozové kolo s osmi paprsky, v něm bílý vinný hrozen. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Podobu obecního znaku a praporu navrhl heraldik Miroslav Pavlů, který svůj návrh doprovodil následujícím zdůvodněním:

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Veletiny

První písemná zmínka o osadě pochází z r. 1201. V červenci toho roku daroval český král Přemysl Otakar I. klášteru Hradiště u Olomouce ves Štěpánov a současně potvrdil tomuto klášteru držbu řady vesnic, mezi jinými i Veletin. Počátkem 13. století se osada stala majetkem drobné domácí šlechty, jejíž členové se psali po vsi. Vladykové z Veletin (erbu osmiloukoťového kola) se tu udrželi až do r. 1381. Z nich Záviš z Veletin vybudoval ve Veletinách nad Křivosúdy tvrz, na níž pak sídlili i další majitelé osady. V držbě statku se až do roku 1518 vystřídala řada šlechtických majitelů z nejrůznějších, povětšinou vladyckých či rytířských rodin. Poslední z nich, Burian z Vlčnova, prodal Veletiny Janovi z Kunovic. Tak byly Veletiny připojeny k uherskobrodskému panství, s nimž sdílely osudy až do zániku patrimoniální správy r. 1848 (srov.: 850. výročí založení obce Veletiny, 1141 – 1991, PhDr. Jiří Čoupek a kol., Veletiny 1991).

Nejstarší obecní pečeť Veletin obsahovala motivy vinného keře s hrozny a vinařského nože, opis majuskulou PECZET DEDINI WELETIN 1687 (srov.: Uherskohradišťsko – VM, Brno 1992, s. 797). Pečetní symboly převzal a upravil do předkládané podoby také autor znaku a praporu obce. Připomeňme, že motivy upomínají na kdysi kvetoucí vinařství ve Veletinách a okolí. Vinný keř v návrhu znaku je propleten osmiloukoťovým kolem, erbovním symbolem vladyků z Veletin (původní barvy jejich erbu neznáme, zlatá barva byla zvolena s ohledem na zažité heraldické zvyklosti a postupy). Štít je polcený, vpravo zelený, vlevo červený. Zelená barva má obecně symbolizovat zemědělský charakter obce v minulosti i současnosti, červená barva, či lépe kombinace červené a stříbrné evokuje erbovní barvy pánů, později hrabat a nakonec knížat z Kounic. Právě za jejich vlády v r. 1687 vznikl obecní typář s popsanými vinařskými motivy.

Návrh obecního praporu je zjednodušený návrh znaku, v souladu se zásadami a zvyklostmi vexilologické tvorby.

Miroslav Pavlů
heraldik


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
30.04.2021
Žluté pytle – plast
30.04.2021
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj