Veletiny.cz
Veletiny.cz

Myslivecký spolek Kojetínek Veletiny, z.s.

Myslivecký spolek Kojetínek Veletiny, z.s. se nachází v k.ú. obce Veletiny, hospodaří na 605 ha. Z toho je cca 130 ha lesní půdy, zbytek je zemědělská půda, ovocné sady a ostatní. Honitba se nachází v údolí řeky Olšavy a pohybuje se v nadmořské výšce od 200 do 350 m n.m. Sousedí s katastry obcí Podolí, Vlčnov, Hradčovice, Havřice, Drslavice a Popovice.

Ze spárkaté je nejčastější zvěří srnčí, potkáváme ale i černou, dančí a v posledních letech také přecházející zvěř vysokou (jelení). Vyskytuje se zde jezevec lesní, liška obecná, psík mývalovitý, tchoř tmavý, bobr evropský, lasice kolčava i hranostaj. Z pernaté zvěře je nejčastější bažant obecný, kachna divoká, koroptev a křepelka polní. Poblíž řeky Olšavy lze zahlédnout ledňáčka říčního, kormorána velkého a dokonce tu byl spatřen pár čápů černých. Běžnými dravými ptáky jsou káně lesní, poštolka obecná, moták pochop, pilich i vzácný moták lužní. V místech kde se nachází kryt lze spatřit jestřába lesního nebo krahujce obecného a zaslechnout můžete výra velkého, puštíka obecného nebo třeba kalouse ušatého.

Spolek má 17 členů, kteří jsou dle možností fyzických i časových aktivní a zapojují se do všech činností, které se odehrávají během celého roku. Spolek pořádá akce samostatně nebo spolupracuje s obcí a sborem hasičů. Členové spolku vystupují nejen společně v rámci své organizace, ale při provozování práva myslivosti především jednotlivě, každý je myslivcem sám za sebe, dle svého svědomí a vědomí. Myslivci se během roku starají o přidělená zařízení a podílí se na odlovu zvěře. Krmivo a sůl se zajišťují a rozváží společně nebo si je rozváží myslivci samostatně. Spolek se schází pravidelně každý měsíc, domlouváme se na aktivitách, plánujeme akce. Předseda s hospodářem nás seznamují s děním v okolních sdruženích a „ve světě“. Každoroční samozřejmostí je výroční schůze, na které probíhá např. i přijímaní mezi myslivce a pasování na lovce zvěře.

Pro širokou veřejnost je nejviditelnější mysliveckou akcí Pytlácká noc, která je pořádána v létě za podpory obce. Její návštěvníci mají možnost seznámit se  zvěřinovými specialitami a pobavit se za doprovodu loveckých hlaholů, folklorního vystoupení místních souborů a místní kapely. Každoročně obec pořádá akci pro děti zvanou Pohádkový les. Myslivci jsou na ní zastoupeni minimálně na jednom ze stanovišť a zajišťují pro děti zábavný nebo naučný program. V loňském roce jsme společně se sousedním MS Hradčovice-Drslavice po několika desetiletích odmlky obnovili tradici Svatohubertské mše. Poblíž myslivecké chaty jsme vystavěli kapličku Sv. Huberta, která byla letos v září vysvěcena. Letos jsme se již společně s obcí podíleli na tradiční zabíjačce, úklidu katastrálního území i tradičních hodech.

Abychom věděli, že máme dobrou mušku, účastníme se každý rok „nastřelování kulovnice“ a střelby z brokových zbraní, případně závodů ve střelbě v okolí. Několik členů jsou aktivní kynologové, zastoupení mají ohaři, slídiči a norníci. Další aktivitou spolku je výsadby remízků na území obce. Jak je zmíněno výše, hospodaříme na převážně polní honitbě, která se skládá z velkých ploch polí a každé rozčlenění krajiny výsadbou původních nebo plodonosných dřevin má smysl. Doufáme, že přispěje ke zvýšení biodiverzity i stavů zvěře drobné, které jsou oproti minulosti výrazně nižší.

Myslivci se pravidelně scházejí v myslivecké chatě, která poskytuje zázemí za jakéhokoliv počasí a v kteroukoliv roční dobu. Slouží jako místo zahájení a ukončení lovecké sezóny, ale také jako místo odpočinutí při lovech. V posledních letech dochází k  postupnému zvelebování jí samotné a jejího blízkého okolí.

Myslivosti zdar!

MS Kojetínek Veletiny, z.s.

İ:

- Pokud autem srazíte nebo naleznete kus zvěře, volejte Policii ČR. Ti pak vyrozumí zástupce mysliveckého spolku, které zajistí odvoz mrtvé zvěře z místa události. Sražené zvíře je majetkem mysliveckého spolku.

- Máte-li zájem stát se myslivcem, oslovte některého z členů našeho spolku, jistě Vám poradí co dále. Pokud žádného neznáte, obraťte se na obecní úřad.


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
30.04.2021
Žluté pytle – plast
30.04.2021
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj