Veletiny.cz
Veletiny.cz

Veleťánek

www.veletanek.estranky.cz

Dětský folklorní soubor byl založen dne 2. 2. 1980 z podnětu tehdejšího předsedy Osvětové besedy pana Stanislava Trtka (č. p. 200).

Zřizovatelem je Osvětová beseda při MNV Veletiny a soubor přijal název Veleťánek. Vedení souboru (tenkrát se říkalo „národopisný kroužek“) se dobrovolně ujali Marcela Rosíková (č. p. 87) a Věroslav Orlovský (č. p. 52).

veletanek.jpg

První vystoupení Veleťánku bylo 1. června 1980 na Vlčnovských slavnostech s jízdou králů. Děti vystupovaly v současných krojích, které se dodnes nosí a které můžeme najít snad v každém domě. Program byl sestaven ze starých zvyků, které ve Veletinách přetrvávají od dob pohanských dodnes. Bylo to nosení Mařeny (Moreny-smrtky), nového leta a královničky. Tyto zvyky se dodnes dodržují bez zásahu kulturních institucí.

Pak už nastala celá řada dalších vystoupení pořádaných Osvětovou besedou nebo Okresním kulturním střediskem v Uh. Hradišti nebo přímo na pozvání některých organizací.

Tak například: Dětský den, oslava VŘSR. Vánoční a Štěpánské vystoupení, okresní soutěže dětských souborů a přehlídky, oslavy MDŽ, vystoupení k příležitosti voleb, besedy s důchodci v obci i v okolních obcích, vítání jara a otevírání studánek, soutěže v  lidovém zpěvu „Zazpívaj, slavíčku“, Vlčnovské slavnosti, Kopaničářské slavnosti, jubilea trvání školství a obcí atd. Pro natáčení v Čs. rozhlase Brno s Brolnem byl vybrán Tomášek Trtek, který tam zazpíval několik písniček. Blažejskou koledu si přijela natočit Čs. televize Gottwaldov. Krátký film Praha zde pro pořad Rok na vsi natáčel jarní zvyky: Vynášení Mařeny a Nové letečko. Také jsme vystupovali na Jánošíkových slavnostech v Terchové, pak na zámku Nový Světlov v Bojkovicích. Soukromý podnikatel p. Bařinka ze Zlína fotografoval děti z Veleťánku do brožur pro cestovní kancelář, lidový obyčej „šlahačka“ a „štandrle“. Pak bylo vystoupení ve Znojmě spolu s družebním souborem Dyjovánek a soustředění v Podhradí nad Dyjí, vystoupení ve Strážnici, Starém Poddvorově a navázaná spolupráce se souborem Čajka v Horní Súči.

Nebyly v souboru všechny dny jen radostné. V červenci 1981 jsme se navždy rozloučili s naší členkou a kamarádkou Martičkou Hrabalovou. Zemřela tragicky v nejhezčím věku 10 let. V roce 2001 taktéž tragicky zahynula Kamilka Sekaninová. Vzpomínky na milé kamarádky zůstanou věčně živé.

Prvním předsedou OB v době působení Veleťánku byl pan Stanislav Trtek (č. p. 200). Pak následoval pan Ladislav Koníček (č. p. 87) a po něm pan František Hrabal (č. p. 209), pan Buráň (č. p. 183) a paní Ilena Sobková (č. p. 215).

Po řadu let byli vedoucími souboru Věroslav Orlovský a Marcela Rosíková. Když se V. Orlovský odstěhoval do Uh. Brodu a M. Rosíková nastoupila mateřskou dovolenou, ujaly se vedení Marie Knotová (č. p. 137) a Drahoslava Vaňková (č. p. 82). Po mateřské dovolené a dostavbě rodinného domku se M. Rosíková do souboru vrátila. Krátkou dobu s nácvikem vypomáhala bývalá členka Markéta Pilková (č. p. 49). V r. 1995 utrpěla M. Knotová vážnější úraz, takže místo ní nastoupila studující Eva Orlovská (č. p. 18). Také D. Vaňková odešla ze souboru z důvodu odstěhování. Jako nová vedoucí nastoupila Jitka Hanáčková z Uh. Brodu, bývalá členka souboru Vlčnovjan. Soubor pracuje také pod vedením dalších vedoucích, Jitky Zemánkové a Lukáše Martináka. 

Po dlouhá léta vystupoval soubor bez hudby. Příležitostně vypomohla cimbálová muzika „Šabla“ z Uh. Brodu s primášem St. Škubalem nebo Burčáci z Míkovic. Pak to byla cimbálová muzika Petra Borovičky, ten však po roce odešel do základní vojenské služby. V roce 1989 nám MNV zakoupil starší cimbál a basu. To s námi začala spolupracovat cimbálová muzika „Terka“ s primášem Petrem Mikoškou z Dol. Němčí. Pak nám krátkou dobu hrála cimbálová muzika Zdeňka Staška z Míkovic, protože Cm Terka začala dost působit v zahraničí. Pak to byla opět Cm Terka. Ve Veletinách působí Cm Vinár (od r. 2001) s primášem Pavlem Frantou. Veleťánek doprovázela do roku 2015. V roce 2015 byla založena nastupující generací šikovných chlapců Cm Litera s primášem Šimonem Trtkem, která soubor Veleťánek v současnosti doprovází. 

veletanek_1.jpgV roce 1984 obdržel soubor od ONV Uh. Hradiště 15. 000,- Kč na pořízení krojů. Kroje byly zhotoveny podle písemné dokumentace a vyobrazení prof. dr. Lubora Niederla v knize Moravské Slovensko, jak se ve Veletinách nosily asi v r. 1850, a podle starých fotografií získaných od občanů. Kroje byly pořízeny za spolupráce družstva Slovač v Uh. Hradišti a za vydatné pomoci veletských občanek, kterým za tuto práci patří vřelý dík. Tak např. chlapecké košile ušila pí Lenka Pijáčková (č. p. 95), plkavice pí Bětka Válková (č. p. 149) fěrtúšky pí Barbora Malinová (č. p. 113) a všední kroje pí Anna Pilková (č. p. 49). Veškeré výšivky na kroje děvčat, kluků i muzikantů zhotovily pí Anna Pilková, Marie Vavříková (č. p. 4), Marie Pilková (č. p. 43), Marie Knotová (č. p. 137) a Draha Vaňková (č. p. 82). Svým provedením kroje vzbudily zájem a obdiv odborníků na dětských přehlídkách v Uh. Hradišti a v Terchové i pracovníků televize.

V roce 2005 dosáhl dětský folklorní soubor Veleťánek 25 let svého trvání. Je členem folklorního sdružení Praha. Vedoucí souboru je Jitka Hanáčková, příležitostně jí vypomáhá její manžel Zdeněk a Eva Orlovská (č. p. 18). O kroje se stará Marie Knotová, která také píše kroniku souboru. Soubor má momentálně 34 členů (27 děvčat a 7 kluků) ve věku od 5 do 14 let. Z toho z Veletin je 12, ostatní jsou z okolních vesnic.

Některá vystoupení můžeme zhlédnout na videokazetách, spoustu fotografií v kronice souboru.


Marie Knotová

 

Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
30.04.2021
Žluté pytle – plast
30.04.2021
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj