Veletiny.cz
Veletiny.cz

Stalo se ve Veletinách

V roce 1900:

V průběhu roku 1900 byly zahájeny práce na výstavbě "Obecního domu" v rozsahu: navážka stavebního kamene, písku, dřeva a ostatního stavebního materiálu. Výstavba byla svěřena stavební firmě Šaňák z Uh.Hradiště, která v následujících 2 letech vystavěla hospodu s bytem, prostorem pro obchod se smíšeným zbožím, tzv. malou místnost a obecní úřad za 11.000,-Kr. Krátce na to byl dostavěn celý komplex, tedy ledovna, hospodářské a sociální zařízení, lisovna ovoce s čističkou obilí(tzv.trier), kuželna a později navazujícící rolnická mlékárna. Toto zařízení jen s menšími úpravami sloužilo až do r.1969.

V roce 1910:

Rozvodněná Olšava 16.září 1910 způsobila v celém povodí velké škody. V obci byly zatopeny všechny domy na návsi (dědina), ve škole dosahovala hladina vody úrovně hlavní chodby. Nejvíce byly postiženy: mlýn a domy č.9,24,25 a 26.

V roce 1920:

Dne 6. února 1920 byla založena místní tělovýchovná jednota Sokol s členskou základnou 65 členů. Podílela se aktivně nejen na činnosti tělovýchovné - veřejných cvičeních i mimo obce jak žactva tak i dorostu a hlavně mužů. Zde zvlášť velkého uznání se dostalo i v rámci okresu bratřím Malinovým a na cvičeních na hrazdě dosáhl i mimo okres velkých úspěchů František Mikulec. Rovněž měla rozhodující podíl na kulturní činnosti a to zásluhou tehdejšího řídícího učitele školy Františka Vystrčila. Její činnost zanikla v důsledku násilné okupace fašistickým Německem. Ke sčítání lidu v ČSR dne 16. února měla obec Veletiny 601 obyvatel.

V roce 1930:

Na jaře roku 1930 byla zahájena přestavba vozovky z Uh.Hradiště do Uh.Brodu (přes Veletiny) na bezprašnou silnici. Tehdy - v době celosvětové krize to byla velká pracovní příležitost pro místní občany. Mnozí se dostávali k této práci za úplatky stavbyvedoucímu v podobě slepic i hus. Hodinová mzda činila 2,10 Kč. Tehdejší podpora v nezaměstnanosti činiula 50 Kč za týden. Při celorepublikovém sčítání hospodářského zvířectva se chovalo v obci: 303 kusů hovězího dobytka z toho 201 dojnic, dále 99 koní (klisen), 3 plemenní hřebci a 5 hříbat, vepřového dobytka 507 kusů - z toho 99 chovných prasnic a 1 kanec (obecní), dále 19 ovcí a 22 koz.

V roce 1940:

V důsledku okupace Českých zemí a válečného hospodářství zaniká téměř veškerá veřejná činnost v obci. Z příkazu úřadu "Oberlandrat in Zlin", četnická stanice Vlčnov prověřuje místní předáky organizací: starostu Josefa Slunečku, člena okresního zastupitelstva a důvěrníka agrární strany Jana Koníčka, starostu tělovýchovné jednoty Sokol Josefa Havlíčka, dělnického funkcionáře Františka Janču a řídícího učitele - důstojníka letectva Františka Lesáka. Poslední dva jmenovaní zahynuli v koncentračních táborech.

V roce 1950:

V průběhu jarních prací, dne 1. dubna 1950 bylo v obci oficiálně založeno Jednotné zemědělské družstvo. Zakládající členové byli převážně malozemědělci (hofeři), pak pod psychickým nátlakem tzv. "politických brigád" byli donucení někteří větší zemědělci a zaměstnaní občané - vlastníci půdy (kovozemědělci). V průběhu roku byli převedeny do socialistického sektoru : obchody, hostinec, pekař, stolář i obuvníci.

V roce 1960:

V průběhu roku 1960 se JZD Veletiny stává tzv. "většinovým družstvem" a v obci zůstává pouze jeden soukromý zemědělec. V družstevním kravíně je chováno 130 dojnic, na vepříně 44 prasnic a v drůbežárně 1200 slepic. V pracovním poměru družstva je vedeno 124 pracovníků. Pracovní jednotka činí 20,- Kčs.

V roce 1970:

Odstraňují se zbytky včetně základů stavby komplexu Obecního domu, který se stromořadím kaštanů na návsi byl pýchou Veleťanů téměř 70 let. Místní národní výbor se přestěhoval do objektu Pohostinství (bývalý Němečkův hostinec) a kancelář JZD do nové budovy u kravína. V obci se zavádělo nové výbojkové osvětlení, kterému také muselo ustoupit ono stromořadí kaštanů. Krása musí ustoupi účelnosti - poznamenává tehdejší kronikářka.

V roce 1980:

Od 1.6.1980 se začala datovat integrace (zánik samostanosti) obce Veletin a zapojení do Vlčnova.Byl sestaven občanský výbor jehož předsedou se stal František Křivda 175. Náhradou bylo určeno Veletinám místo jednoho tajemníka u MNV Vlčnov, kterým se stal Stanislav Mihel č.204. Bylo započato s regulací Olšavy od mostu po Hradčovice.Při sčítání lidu 1.listopadu měly Veletiny 638 obyvatel.

V roce 1990:

Dne 28.září 1990 se uzavřela poslední kapitola historie samostatné 208 let trvající školní výuky ve Veletinách. Téhož roku byla zahájena stavba silnice I/50 - Veletiny - Uh.Brod.


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
05.01.2024
Žluté pytle – plast
05.01.2024
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond pro životní prostředí
Spolufinancováno EU
Ministerstvo životního prostředí
Evropský fond pro regionální rozvoj